Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Společnost SKF pomáhá uspořit 6400 EUR a dosáhnout maximálního zatížení o pět měsíců dříve

Problém

Uhelná elektrárna o výkonu 1000 MW identifikovala šest ložisek válců drtiče, které vyžadovaly výměnu, než bylo možné drtič uvést opět do provozu. Po kontrole dodací lhůty nových ložisek management zjistil, že naplánovaný časový interval nebude možné splnit.

Drtič elektrárny je kritický pro udržení špičkového výkonu. Protože záložní zařízení není k dispozici, musel být drtič uveden zpět do původního stavu, aby elektrárnu bylo možné udržet v chodu bez přerušení až do doby následující plánované odstávky.

Řešení SKF

Po dokončení kontroly a analýzy poruch společnost SKF stanovila, že ložiska i přes jejich poškození lze renovovat. Společnost SKF byla schopna renovovat ložiska do šesti týdnů, ve srovnání se sedmi měsíci, což byla dodací lhůta nové sady ložisek.

Výsledky

Společnost SKF uspořila elektrárně 6400 EUR za nákup ložisek a související náklady, plus pět měsíců za sníženou výrobu energie s odhadem ztráty výnosů jednoho miliónu EUR.

Návratnost investice (ROI) 
  • Případný nákup a instalace nových ložisek 17 750 EUR
  • Náklady na renovaci společností SKF a instalaci 11 350 EUR
  • Celkové úspory 6400 EUR
  • Celková návratnost 56 %

Upozornění: Všechny hodnoty byly zaokrouhleny a založeny na odhadech zákazníka. Vaše úspory v konkrétním případě mohou dosáhnout jiné výše.
SKF logo