Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spolehlivost řízená operátorem ochrání drtič uhlí před katastrofálním poškození a opravou za 41 000 EUR

Problém

Drtič uhlí
Vadná teplotní sonda způsobila nezjištěnou poruchu motoru systému 60” dopravníku uhlí, což vedlo ke katastrofické poruše motoru. Management elektrárny potřeboval lepší způsob, jak by operátoři mohli monitorovat kritická zařízení a usnadnit zadávání pracovních příkazů.

Řešení SKF

Společnost SKF pomohla elektrárně nastavit úspěšný program spolehlivosti řízené pracovníky obsluhy (ODR - Operator Driven Reliability) s využitím souboru softwaru SKF Microlog Inspector, SKF Machine Condition Detector a SKF @ptitude.

Tyto nástroje ODR poskytují operátorům rychlou, přesnou a konzistentní metodu protokolování a digitalizace pozorování, plus schopnost zaznamenávat data vibrace a teploty. Shromážděné informace byly archivované ve společné databázi pro vyhodnocení trendů a monitorování alarmových podmínek hlášených prostřednictvím automatického generátoru sestav výjimek. Společnost SKF usnadnila a implementovala počáteční proces, poskytla technologie a vyškolila operátora pro všech pět směn.

Výsledky

Do jednoho týdne byli operátoři schopni nalézt několik problémů s mazáním zařízení a iniciovali pracovní příkazy pro nápravná opatření.

Jako součást probíhající programu ODR detekovali operátoři rozvíjející se problém s ložiskem jednoho z primárních drtičů uhlí. Ložisko a těsnění byly vyměněny za 1370 EUR, ve srovnání s odhadem ceny 41 000 EUR, na kterou by se vyšplhala v případě nezjištění a katastrofické závady ložiska.
SKF logo