Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Proces SRCM společnosti SKF pomáhá snižovat ekvivalentní nucené odstávky o 30 % v celém strojovém parku

Problém

Po několika letech snižování nákladů byla energetická společnost konfrontována s problémy snižující se spolehlivosti a výkonnosti v celém svém strojovém parku, tvořeném 27 uhelnými a plynovými jednotkami v 15 elektrárnách. Aby bylo možné snížit poruchovost a lépe se zaměřit na údržbu zdrojů, energetická společnost požádala SKF o pomoc.

Řešení SKF

Pomocí procesu SRCM nabídla společnost SKF ve spolupráci s energetickou společností program proaktivní údržby pro všechny klíčové systémy elektráren. Po prostudování systémů za období delší než 30 měsíců společnost SKF vyvinula program plánované údržby, který měl následující parametry:
  • Zaměření údržby na kritická zařízení a hlavní příčiny selhání
  • Zaměření na posouzení skutečného stavu
  • Odstranění zbytečných postupů a přerušení provozu
  • Snížené náklady na údržbu
  • Zvýšení dostupnosti a spolehlivosti

Výsledky

Proces SRCM byl úspěšný, přičemž energetická společnost nakonec dosáhla těchto výsledků: 
  • Snížení ekvivalentního počtu nucených odstávek o 30 % (EFOR)
  • Zvýšení spolehlivosti ve špičce o 7 %
  • Snížení počtu oprav s vysokou prioritou o 30 - 40 %
SKF logo