Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Společnost SKF pomáhá elektrárnám snížit plánované časy odstávek až o 20 hodin

Problém

Parní turbína
Elektrárenská jednotka o výkonu 650 MW v Číně, která měla absolvovat rozsáhlou generální opravu parní turbíny, požadovala zkrácení času odstávky v plánovaném projektu.

Během předchozího ochlazování nízkotlaké turbíny způsobil zaseknutý šroub prodloužení výpadku a způsobil poškození díry pro šroub ve spojce. Díra vyžadovala opravu, zatímco prodloužený čas odstávky snižoval výkon dostupný pro výrobu energie. Elektrárna kontaktovala společnost SKF, aby zabránila podobným prodlevám a nákladům na generální opravu.

Řešení SKF

Technici společnosti SKF doporučili použít šrouby SKF Supergrip. Společnost SKF provedla na turbíně servisní službu na klíč, která zahrnovala přesné vyrovnání turbíny, přesné vystružení všech otvorů pro spojkové šrouby a instalaci SKF Supergrip šroubů.

Výsledky

Společnost SKF pomohla zkrátit čas na odstávku o 20 hodin (čas na kritické cestě), přičemž uspořila elektrárně 562 900 EUR. Společně s významným zkrácením času potřebného pro demontáž a montáž spojovacích šroubů byla elektrárna schopna zlepšit bezpečnost pracovníků a zajistit návrat jednotky zpět do provozu v rekordním čase.

Návratnost investice (ROI)
  • Plánovaná časová úspora odstávky
  • 20 hodin/demontáž/montáž spojky
  • Výnosy velkoprodeje energie
  • 0,0433 EUR/kWh
  • Výkon výroby energie jednotky
  • 650 000 MW
  • Celkové úspory
  • 650 000 x 20 x 0,043 = 
  • 562 900 EUR 
Upozornění: Všechny hodnoty byly zaokrouhleny a vycházejí z odhadů zákazníka. Vaše úspory v konkrétním případě mohou dosáhnout jiné výše.
SKF logo