Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mechanické služby

Mechanické služby
V současné době jsou vedoucí údržby pod tlakem, aby zvyšovali provozuschopnost zařízení, často při současném snižování stavu personálu. To platí obzvláště pro elektrárny, kde výroba běží nepřetržitě a úkoly údržby zařízení jsou skutečně obtížné.

Naše zkušenosti z práce v průmyslu po celém světě umožnila SKF vytvořit rozsáhlou síť odborníků se specializovanými znalostmi strojního zařízení a průmyslových procesů. Tito odborníci spolupracují se zákazníky na ochraně zařízení, zajištění spolehlivého a rychlého spuštění, detekci potenciálních problémů v počátečním stadiu a optimalizaci procesů k dosažení lepší výkonnosti.

Služby mechanické údržby a monitorování stavu SKF pomáhají zvyšovat spolehlivost strojů, což vede ke snížení nákladů na údržbu.

Řešení

SKF logo