Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odhalte způsoby ochrany proti poruchám a podnikněte kroky proti jejich opakování

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba (PdM) představuje proces zaměřený na detekování stavu stroje, který by potenciálně vedl k poruše a odhadnutí doby předtím, než k poruše dojde. 

Na rozdíl od většiny programů PdM, které končí u detekování problému a prognózy zbytkové životnosti, společnost SKF využívá tyto informace jako základ pro diagnostikování problému. Naším hlavním cílem je stanovit, které proaktivní úkoly jsou nutné k prodloužení životnosti stroje.

Proaktivní spolehlivostní údržba

Servisní smlouva proaktivní spolehlivostní údržby SKF (PRM - SKF Proactive Reliability Maintenance) nabízí ty nejlepší postupy prediktivní údržby a ostatních procesů pro systematickou diagnostiku hlavních důvodů selhání. SKF poté podnikne kroky vedoucí k eliminaci opakování podobných problémů. Tento proces zahrnuje i použití indikátorů výkonu a provozní správy, které vám pomohou dosáhnout standardů na trhu.

Řešení

SKF logo