Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Školení v oblasti přesné údržby

Školení
Společnost SKF nabízí širokou škálu školení pro zákazníky, od vyššího managementu až po personál provozu a údržby. Nabízené kurzy sahají od školení pořádaného přímo u zákazníka nebo v regionálních pobočkách až po praktické školení v závodech SKF.

Institut spolehlivostní údržby SKF

Institut spolehlivostní údržby SKF nabízí komplexní řadu školicích kurzů navržených tak, aby pomohly zákazníkům eliminovat problémy se strojním zařízením a dosáhnout maximální spolehlivosti a produktivity. Portfolio kurzů bylo navrhnuto na základě průběhu procesů optimalizace efektivnosti výrobních prostředků (AEO) tak, aby účastníkům umožnilo získat znalosti a zkušenosti pomocí strukturovaného vývoje. Kategorie školení zahrnují úvodní, pokračovací a pokročilou úroveň.

Úvodní školení je považováno za minimální základ pro další pokročilé kurzy, seznamuje proto studenty se základními termíny a nabízí základní školení na taková témata, jako jsou ložiska, mazání, termografie a další. Tyto kurzy jsou samoučící, jsou podnikány v místě každého účastníka prostřednictvím online modulů Institutu spolehlivosti údržby SKF (RMI) a interaktivních počítačových médií, kterým se říká nástroje SKF Self-Learning Tools. Elektronické školicí moduly RMI jsou poskytovány online, nepřetržitě, prostřednictvím SKF @ptitude Exchange.
SKF logo