Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Racing – Hnací motor inovací

Logo týmu SKF Racing
Inovace v závodech Formule 1

Silná spolupráce mezi vývojem produktů a odděleními výzkumu vedla k inovacím, jako jsou keramické valivé tělesa, které vydrží velmi vysoké zatížení, aniž by byla ovlivněna životnost nebo výkonnost ložisek. SKF hraje také důležitou roli v uzpůsobení inovací z prostředí Formule 1 na osobní automobily, například řešení použitá u motoru vozu Scuderia Ferarri 2014 a systému ERS. SKF spolupracuje se stájí Scuderia Ferrari již více než 60 let – to je nejdéle trvající spolupráce v historii Formule 1.
Technické partnerství zahrnuje konstrukci a dodávky speciálních ložisek a těsnění, jakož i technické poradenství.
Kromě týmů Formule 1 využívá služeb SKF i většina ostatních motoristických sportů, a to pro podvozky, odpružení, motory, převodovky a řazení.

Jeden z nejnovějších inovačních úspěchů se týká výzkumu a vývoje keramických válečků, které musí splňovat náročné specifikace F1. Díky intenzivní spolupráci mezi vývojovými a výzkumnými pracovišti bylo zkonstruováno speciální keramické valivé těleso, které pomohlo společnosti SKF posílit vedoucí technickou pozici v oblasti aplikací převodovek závodních automobilů. Keramické válečky SKF přenášejí velmi vysoká zatížení bez rizika ovlivnění životnosti a výkonnosti ložiska.
Keramické válečky jsou vyráběny na nově vyvinuté vnitropodnikové výrobní lince, čímž je zajištěn nejen obchod, ale i znalost výrobku a výrobního procesu SKF.

Se zavedením menších motorů o objemu 1,6 litru začala Formule 1 vyvíjet špičkové technologie pro pohonné systémy šetrnější k životnímu prostředí, které jsou dnes také významné pro běžný automobilový průmysl. Klíčovým prvkem ve vozech Formule 1 se stala elektrifikace motoru se spotřebou paliva nižší o 30 %. Zde je významná část energie dodávána z vysoce účinných elektromotorů pomocí energie z brzdění a z výfukových plynů. SKF se intenzivně zapojuje do vývoje těchto systémů rekuperace prostřednictvím dodávek vysokorychlostních a vysokoteplotních ložisek výrobcům motorů.

Systémy KERS a ERS

Systém pro rekuperaci kinetické energie (KERS) byl zaveden do závodů Formule 1 v sezóně 2009, ale využívalo ho jen několik málo týmů, a to kvůli omezení, která stanovila FIA. V roce 2010 bylo rozhodnuto, že se systém přestane používat.
V sezóně 2011 se systém KERS vrátil zpět na startovní pole a od té doby společnost SKF spolupracuje s Ferrari na vývoji nového systému.
Energii pro systém lze ukládat buď jako mechanickou energii (pomocí setrvačníku) nebo jako elektrickou energii (pomocí baterií). Avšak Ferrari a jiní výrobci motorů Formule 1 používají pouze systémy ukládání elektrické energie.
Jednotka KERS rekuperuje brzdnou energii, ukládá ji do baterie a opět spotřebovává v případě potřeby, když je třeba zvýšit výkon motoru při zrychlení nebo předjíždění.
Systém je založený na jednotce motor/generátor (MGU) připojené k motoru malou převodovkou. SKF se zapojila do vývoje nových převodových ložisek, která jsou vystavena působení neobyčejně vysokých zrychlení a zatížení a mají teplotní špičky vyšší než 150° C. Při vývoji nových ložisek pro tuto aplikaci byly využity znalosti SKF v oblasti konstrukce ložisek, speciálních materiálů a progresivní simulační nástroje založené na numerických systémech.
Nyní se v této oblasti očekává nová výzva; nová pravidla Formule 1 přijatá v roce 2014 povolí používání různých systémů za ještě extrémnějších provozních podmínek.
Se zavedením menších motorů s objemem 1,6 litru vyvinula Formule 1 energeticky účinnější pohonné systémy, které získávají značnou část energie z brzdění a výfukových plynů, čímž se spotřeba paliva snížila o více než jednu třetinu.
SKF je velmi intenzivně zapojena do vývoje těchto systémů rekuperace energie a poskytuje výrobcům automobilů řešení vysokorychlostních a vysokoteplotních ložisek potřebných pro funkčnost této technologie.

Vývoj systémů KERS-ERS poskytuje nové příležitosti, které lze přenést z tohoto napínavého motoristického sportu do průmyslu standardních vozidel. Je to další příklad toho, jak závody Formule 1 vytváří výjimečnou a rychlou zkušebnu nových technologií.


SKF logo