Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Klikové a vačkové hřídele

Klikové a vačkové hřídele

V současných automobilových motorech jsou hydrodynamická ložiska téměř všudypřítomná. Vždy tomu tak nebývalo. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století byla používána především valivá ložiska pro uložení klikových hřídelí a ojnic. Dnes se valivá ložiska vyskytují zpravidla jen ve dvoudobých motorech.

Z důvodů výrazného snížení tření - především při vysokých otáčkách - mají valivá ložiska zásadní výhodu ve srovnání s hydrodynamickými ložisky. Vzhledem ke konstrukčním omezením mohou mít tato ložiska nedělené nebo dělené kroužky a klece. Toto řešení lze také využít k vyvážení hřídelí a dalšímu snížení tření.

SKF logo