Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pomocná zařízení motoru - alternátor

Alternátory jsou určeny k napájení elektrické soustavy vozidla, pokud je motor v chodu. Vývoj směřuje ke kompaktnějším alternátorům, které vyrábějí větší proud. Tento trend vyžaduje vyšší otáčky a provozní teploty alternátoru - oba faktory jsou důležité při volbě vhodného řešení uložení.

Čerpadla
  • Vodní čerpadlo
  • Olejové čerpadlo
  • Čerpadlo klimatizačního zařízení

Kuličková ložiska s nízkým třením SKF s optimalizovanou vůlí zlepšují přesnost chodu. Pro uložení mazaná olejem nebo jinou kapalinou nabízí ICOS (Integrated Compact Oil Seal Solution) kompaktnější řešení konstrukce.
SKF logo