Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vodící ložiska

Vodící ložiska se nachází mezi motorem a spojkou. Při startu a z důvodu velmi krátkých dob řazení automatických závodních převodovek mohou být tato ložiska vystavena velmi prudkým změnám otáček. Na ložiska a jejich plastické mazivo jsou tak kladeny zvláštní požadavky. Správná volba konstrukce ložisek, plastického maziva a dokonce i nátěru může být na tomto místě klíčová při hledání odolného řešení.
SKF logo