Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Funkční integrovaná řešení

Obrázek kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem
Funkční integrovaná řešení pro závody - obrázek 1
Funkční integrovaná řešení pro závody - obrázek 2
Ložiskové jednotky ICOS s integrovaným těsněním pro mazání olejem
Skupina SKF rozdělila svá technická řešení do pěti platforem: Ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, mechatronika, služby a mazací systémy. Využití možností všech platforem nebo jen některých z nich umožňuje SKF vyvinout a nabídnout přizpůsobená funkční integrovaná řešení. Spojení různých technických řešení a nových řešení zajišťujících dokonalé spojení s původní konstrukcí umožňuje dosáhnout lepšího výkonu díky snížení hmotnosti, zmenšení rozměrů, počtu dílů a spotřeby energie.

Integrace přispívá k optimalizaci a zjednodušení aplikace, což má neobyčejně pozitivní vliv na snížení nákladů.

Převodovka a spojka mohou být zmenšeny pomocí ložisek s konstrukčními řešeními, jako např. drážkami vyrobenými elektrojiskrovým obráběním, broušením závitů, frézovanými přírubami a otvory pro vstřikování oleje.

ICOS je kuličkové ložisko s integrovaným a kompaktním těsněním pro mazání olejem. Společnost SKF vyvinula toto nové řešení těsnění, aby zabránila průniku nečistot a zajistila lepší mazání a tím přispěla k delší provozní trvanlivosti.

Provedení s jednou maticí, které je součástí ložiska třetí generace, umožňuje optimalizovat hlavní rozměry, zvýšit tuhost a snížit hmotnost. Toto řešení zvyšuje výkon ložisek kol a zkracuje čas potřebný pro výměnu kola.
SKF logo