Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální maziva

Obrázek speciálních maziv
Mazání ložisek má vždy velký význam. V průběhu závodů, kdy ložiska zpravidla pracují téměř na hranici svých provozních možností, může mít mazání zásadní důležitost. Společnost SKF vybrala mnoho speciálních plastických maziv, odzkoušela je a prokázala jejich vhodnost pro různé způsoby použití v motoristickém sportu. Dále jsou uvedeny některé příklady uložení, která vyžadují použití určitých plastických maziv. SKF může dodat vhodná ložiska s těsněním a náplní plastického maziva pro každou z těchto aplikací. Více informací o plastických mazivech SKF naleznete na odkazu.

Ložiska pro uložení kol

V průběhu závodů pracují ložiska uložení kol téměř na hranici své únosnosti, přičemž jsou vystavena působení vysokých teplot brzdových systémů a hnací hřídele. Ložiska rallyových a terénních vozidel mohu být rovněž vystavena působení nečistot a vlhkosti. Z toho důvodu musí být plastické mazivo vhodné pro vysoké tlaky v místě styku a teploty a současně musí být do určité míry schopné zabránit průniku nečistot a vody. Jedním z vhodných příkladů plastického maziva pro ložiska závodních vozidel je SKF LGHP2, popř. SKF LGWA2.

Vypínací ložiska spojky

Na vypínací ložiska spojky působí často vysoké teploty, avšak působící zatížení jsou většinou nízká. Na ložisko působí větší zatížení pouze v případě, že spojka je rozepnutá. Z toho důvodu musí být ložisko namazáno plastickým mazivem, které je vhodné pro vysoké teploty a gradienty vysokých rychlostí, a dále zabraňovat prokluzování valivých těles při nízkém zatížení. V těchto podmínkách jsou běžně používána plastická maziva na bázi PTFE. Jedním z takových plastických maziv je SKF LGET2.
V některých případech spojka pracuje opačným způsobem: ložisko je zatěžováno při rozpojení spojky a odlehčeno při sepnutí spojky. V případech, kdy ložisko převážně přenáší zatížení, není plastické mazivo PTFE již vhodné. V tomto případě si vyžádejte radu od závodního oddělení SKF Racing.

Ložiska

Vodicí ložiska, která se zpravidla nacházejí mezi motorem a převodovkou, nemají otáčky, pokud jsou motor a převodovka spojeny (spojka je sepnutá), avšak mohou pracovat s vysokými otáčkami v případě, že je spojka sepnutá. Rovněž gradienty rychlosti mohou být velmi vysoké. Toto ložisko přenáší za normálních podmínek velmi malé nebo žádné zatížení. Z toho důvodu musí plastické mazivo chránit povrch ložisek, která pracují při nulovém zatížení, avšak musí být rovněž schopná vydržet vysoké rychlostní gradienty. K tomu účelu může být vhodné plastické mazivo, jako např. SKF LGHB2.

Ložiska pro motokáry

Ložiska náprav motokár pracují při relativně nízkých otáčkách, zatíženích a teplotách. Vzhledem k tomu, že u motokár je zpravidla výkon omezen, je v největším možném rozsahu nutné snížit ztráty způsobené třením vyvolaným plastickým mazivem. Z toho důvodu SKF doporučuje plastické mazivo s nízkou viskozitou, jako např. SKF LGLT2.

Plastická maziva pro jednotku motor-generátor.

Jednotka motor-generátor se prosazuje ve stále větším měřítku v závodech spolu s vývojem hybridních závodních vozidel. Plastická maziva pro tyto aplikace musí být schopná odolat vysokým gradientům rychlosti a vysokým teplotám, avšak zatížení jsou většinou nízká. V tomto případě si vyžádejte radu od závodního oddělení SKF Racing.

Setrvačníky

Jako alternativa elektrického systému KERS jsou rovněž vyvíjena zařízení se setrvačníkem. Největší problém této aplikace je mazání ložisek především v případě, když se nacházejí ve vakuu. Mazání ve vakuu při extrémních rychlostech při nízkých zatíženích a potenciálně vysokých rychlostech souvisejících dílů představuje náročné prostředí. V tomto případě si vyžádejte radu od závodního oddělení SKF Racing.
SKF logo