Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přesná ložiska

Obrázek Přesná ložiska
Obrázek Přesná ložiska
Náročné závodní aplikace vyžadují vynikající funkci ložisek. Vyšší přípustné otáčky, vyšší přesnost, zvýšení tuhosti uložení a nižší vývin tepla patří k hlavním hlediskům, která je třeba řešit. SKF vyrábí přesná ložiska a velmi přesná ložiska, která splňují vysoké funkční nároky. V tomto provedení jsou nabízena především kuličková ložiska s kosoúhlým stykem. Tato ložiska jsou používána v mnoha aplikacích včetně uložení kol (kvůli tuhosti a menším rozměrům), jako vypínací ložisko spojky (kvůli vysokým přípustným otáčkám), v systémech KERS a setrvačnících. Ložiska jsou nabízena v nezakrytém provedení a v provedení s těsněním a náplní plastického maziva. Nabídka obsahuje rovněž kontaktní těsnění pro uložení kol. Laskavě se obraťte na závodní oddělení SKF a vyžádejte si více informací.

Více informací o přesných ložiscích naleznete na odkazu.
SKF logo