Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoké otáčky

Obrázek Vysoké otáčky
Dosažení vysokých otáček představuje jedno z nejkritičtějších hledisek při volbě ložiska. Vysoké otáčky vyvolávají velmi vysoké odstředivé síly, které působí na kuličky, a dále způsobují namáhání oběžných drah a klece, jakož i vysoké tření a teploty. Tyto podmínky mohou výrazně zkrátit trvanlivost ložiska (a životnost systému).

Znalosti společnosti SKF umožňují zmírnit působení těchto vlivů a nabídnout pro všechny kritické aplikace v závodních vozidlech řešení, která budou dostatečně odolná a spolehlivá.
SKF logo