Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska

Obrázek hybridního ložiska 1
Hybridní ložiska mají kroužky z ložiskové ocele a valivá tělesa z nitridu křemíku ložiskové kvality. Nitrid křemíku je keramický materiál s nízkou měrnou hmotností a vysokou pevností, tuhostí, houževnatostí a tvrdostí.

Tyto vlastnosti jsou neobyčejně důležité pro použití v závodních vozidlech kvůli následujícím výhodám:
  • Elektrické izolační vlastnosti, které zabraňují nebezpečí poškození při průchodu elektrickým proudem i při vysokých frekvencích
  • Nízký přenos tepla
  • Snížení hmotnosti: měrná hmotnost nitridu křemíku je o 60% nižší než u oceli
  • Schopnost vysokých otáček: díky malé měrné hmotnosti (malé odstředivé síly) a nízkému tření (nízké teploty)
  • Malý stupeň opotřebení díky vysoké tvrdosti
  • Zlepšená životnost plastického maziva a odolnost proti zadření vlivem nižší provozní teploty, k níž přispívá nižší tření ve srovnání s celoocelovými ložisky
  • Vyšší tuhost: nitrid křemíku má o 50% vyšší modul pružnosti (Youngův modul) než ocel
  • Odolnost proti vibracím: kuličky z nitridu křemíku jsou při odvalování na oceli mnohem odolnější vůči opotřebení vlivem malých vibrací ložisek, především v klidovém stavu
  • Delší trvanlivost v korozivním prostředí. Nitrid křemíku nepodléhá korozi a je chemicky netečný

Pokud potřebujete další technické informace o Hybridních ložiscích, laskavě klikněte zde.
SKF logo