Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska NoWear®

Obrázek ložisek NoWear 1
Obrázek ložisek NoWear 2
Pokud hrozí nebezpečí oděru nebo vzniku podmínek mezného mazání, vyšší provozní teploty, prudkého kolísání zatížení a obtížného domazávání, ložiska budou podle všeho pracovat za podmínek, pro něž nejsou určena.

Ložiska SKF mohou být nyní opatřena na stykové ploše uvnitř ložiska keramickým povlakem s nízkým třením, který je vhodný pro tyto náročné provozní podmínky. Tento povlak, který má obchodní jméno NoWear, je výsledkem vývoje SKF zaměřeného na valivá ložiska a je patentován. Tato ložiska mohou podstatně déle pracovat při nedostatečném mazání, náhlých změnách zatížení a otáček, při působení vibrací a kývavém pohybu.

Ložiska NoWear pracují velmi spolehlivě, i když nelze dosáhnout přiměřeného oddělení povrchů (κ < 1), a to zabráním přímému styku kov na kov mezi valivými tělesy a kroužky.

Ložiska NoWear jsou vyrobena z ocele, avšak valivá tělesa a oběžné dráhy jsou podle potřeby opatřeny povlakem z nového typu uhlíku srovnatelného s diamantem, který má tloušťku pouhých několik mikronů. Keramický povlak s nízkým třením je nanášen procesem srážení par. Povrch ložisek, na nějž je povlak nanesen tímto způsobem, má stejnou pružnost jako podklad, avšak vykazuje tvrdost, nízký koeficient tření a odolnost proti opotřebení povlaku NoWear.

Použijte odkaz na stránky, chcete-li se dozvědět více o NoWear.
SKF logo