Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Speciální materiály

Obrázek 1 Speciální materiály
Řešení SKF pro závodní vozidla zahrnuje široký výběr materiálů a tepelného zpracování. Skupiny materiálů obsahují:

Oceli
100C6: standardní materiál pro výrobu ložisek. Ocel může být prokalená nebo indukčně kalená. Tepelné zpracování lze přizpůsobit provozní teplotě ložiska.

100C6 VAR (ocel přetavená ve vakuové obloukové peci): speciální letecká specifikace zaručuje vysoce čistou strukturu, která se projevuje vynikající odolností proti únavovému poškození v místě valivého styku a dlouhou trvanlivostí ložiska.

M50: nástrojová ocel s vysokou tvrdostí (>63 HRc) a odolností pro vysokým teplotám (teplota popouštění > 450 °C). Tyto vlastnosti se projevují neobyčejně vysokou odolností proti působícímu zatížení, opotřebení a teplotám.

Dusíková ocel: Tato skupina ocelí se vyznačuje odolností proti vysokým teplotám (teplota popouštění > 450 °C), jemnou strukturou zajišťující vysokou odolnost proti únavovému poškození v místě styku a odolností proti korozi.

Jiné materiály jsou vhodné pro cementování, např. v případě, že uložení vyžaduje určitou houževnatost struktury.

Lehké slitiny
Hliníkové slitiny: jsou používány pro výrobu masivních klecí. Tyto materiály umožňují dosáhnout nízké hmotnosti, pokud vysoké provozní teploty a zatížení vyžadují použití masivnější konstrukce.

Titanové slitiny: SKF vyvinula ložiskové klece vyrobené z tohoto materiálu, které se vyznačují nízkou hmotností a odolností proti vysokým teplotám, jakož i vysokou pevností, a tedy jsou vhodné pro uložení, která pracují s vysokým zrychlením, kdy na klec ložiska působí rázová zatížení vyvolaná valivými tělesy. Toto řešení se využívá v převodovkách s kritickým významem pro zajištění chodu zařízení a nahrazuje polymery a ocel.

Polymery
Polymery jsou běžně používány pro výrobu klecí. Nabídka SKF zahrnuje:

PA66: Standardní materiál vhodný pro nejrůznější provozní podmínky mnoha aplikací a ve standardních ložiscích

PA46: větší rozsah teplot a odolnost proti stárnutí ve srovnání s PA66

PEEK: vyznačuje se vynikajícími mechanickými vlastnostmi a odolností proti vysokým teplotám. V závislosti na aplikaci může být tento materiál zesílen různým množstvím jiných materiálů pro zvýšení pevnosti, jako např. uhlíkových nebo skelných vláken, PTFE či grafitem, a dále mohou být upraveny jeho specifické vlastnosti, jako např. pevnost, prodloužení, tepelná roztažnost, tření a provozní teplota.

SKF může nabídnout široký výběr standardních ložisek nebo polymerových ložisek přizpůsobených požadavkům zákazníka, jejichž všechny nebo některé díly mohou být vyrobeny ze speciálních polymerů, které umožňují dosáhnout specifických vlastností - např. nízké hmotnosti, odolnosti proti korozi a slučitelnosti s palivy či jinými chemickými látkami.

Keramické materiály
Použití nitridu křemíku jako keramického materiálu pro výrobu valivých těles (hybridní ložiska) umožňuje dosáhnout neobyčejně nízkého tření a nízké hmotnosti. K přednostem, které nabízí tento materiál, lze navíc přidat tuhost, vysoké otáčky, zrychlení, trvanlivost plastického maziva, menší nároky na domazávání, odolnost proti korozi, elektro-izolační vlastnosti a delší trvanlivost ložiska. SKF může dodat ložiska s bodovým a čárovým stykem opatřená keramickými valivými tělesy. Valivá tělesa z nitridu křemíku mohou být používána téměř v jakémkoli uložení; běžně nacházejí uplatnění v ložiscích pro uložení kol a v ložiscích pro převodovky.
SKF logo