Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kvalita povrchu a povrchové povlaky

Obrázek Kvalita povrchu a povrchové povlaky
Stykové plochy v ložiscích mají zásadní význam pro funkci a provozní trvanlivost výrobku. Tření v ložisku závisí především na kvalitě stykových povrchů. Z toho důvodu uložení závodních vozidel kladou vysoké nároky na kvalitu výroby nechráněných povrchů. Pro některá uložení jsou používány speciální povlaky, které mají zlepšit funkci ložisek.

Standardní dokončovací obrábění ložisek zahrnuje broušení a dokončovací operace, jako např. honování nebo leštění. Přitom zpravidla vznikají souosé anizotropní stopy po obrábění. Zlepšení kvality povrchu se dosahuje vytvořením izotropních ploch s "mazacími kapsami" mechanickým výrobním procesem, který patentovala společnost SKF. Tímto způsobem je možné vyrobit vysoce kvalitní povrchy s neobyčejně nízkými hodnotami drsnosti. Izotropní povrchy mohou přinést výhody v podobě nižšího tření a odolnosti proti opotřebení v podmínkách mezného mazání.

Další způsob optimalizace povrchů představují povlaky, které mohou být naneseny na valivá tělesa i na oběžné dráhy a jsou určeny ke snížení opotřebení a tření. Z toho důvodu společnost SKF vyvinula a používá povlaky srovnatelné s DLC, jako např. NoWear.

Ochrana kovových klecí z oceli, hliníku či titanu může být zajištěna mnoha různými povlaky, jako např. postříbřením, povlakem DLC nebo eloxováním.
SKF logo