Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Bezdemontážní diagnostika v železniční dopravě

Prodloužené intervaly údržby a dostupnosti

Prodlužování intervalů údržby v železniční dopravě a dosažení požadovaného nájezdu více než 1,5 milionu kilometrů bez údržby vyžaduje přechod z časově plánované údržby k údržbě založené na aktuálním stavu. Ta zajišťuje, že k servisním odstávkám vozidel dochází pouze tehdy, když je to skutečně nezbytné.

Řešení SKF pro bezdemontážní diagnostiku podvozku využívají systémy zjišťování stavu a důmyslné algoritmy zpracování dat, které umožňují zjistit vznikající poškození. Provozovatelé tak mají dostatek času na opravy dříve, než se mohou rozvinout závažné mechanické závady. Výsledkem je vyšší spolehlivost a bezpečnost spolu s nižšími náklady na údržbu, náklady na životní cyklus (LCC) a celkovými náklady na vlastnictví (TCO).

Zkušený partner pro bezdemontážní diagnostiku

Společnost SKF za více než sto let zkušeností s rotačními stroji nashromáždila hluboké technologické znalosti. Naše vlastní algoritmy včasného varování a diagnostické zkušenosti jsou klíčovými výhodami našich řešení bezdemontážní diagnostiky.

Rychlost a flexibilita

SKF je osvědčeným dodavatelem technologií od součástí až po kompletní systémy. Nabízíme kompletní řešení monitorování podvozku připravená k okamžitému použití i zakázkové technologické varianty.
Výhody bezdemontážní diagnostiky SKF:
 • Snížení nákladů na údržbu podvozků
  • Prodloužení intervalů údržby
  • Zjednodušení úkonů údržby
  • Snížení zásob náhradních dílů
 • Zvýšení ziskovosti díky omezení neplánovaných odstávek
  • Odstranění bezdůvodných alarmů od detektorů horkoběžnosti 
  • Včasná identifikace hrozících selhání
  • Lepší sledovatelnost součástí
 • Zvýšená efektivita servisních středisek
  • Zkrácení doby strávené údržbou
  • Odstranění nutnosti testování v provozu
  • Kontrola provedené údržby

Řešení bezdemontážní diagnostiky pro železniční dopravu

SKF logo