Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pohony

Jednotka TMBU s možností domazávání
Pohonné systémy železničních vozidel zajišťují přenos točivého momentu trakčního nebo spalovacího motoru na dvojkolí prostřednictvím převodovky. Obecně jsou provozovány při vyšších otáčkách.
Součásti pohonných systémů, jako jsou převodovky a trakční motory vlaků, musí být výkonné, ekologické a nákladově efektivní, a to při minimálních požadavcích na údržbu. Tyto požadavky jsou velmi přísné z důvodu značné hmotnosti železničních vozidel a dlouhých servisních intervalů.
Základní servis nových lokomotiv provozovaných na hlavních tratích se provádí po ujetí 1 až 1,5 milionu kilometrů. Tyto lokomotivy přitom ujedou v průměru přes 1 000 kilometrů denně. Vysokorychlostní vlaky dosahují rychlostí přes 350 km/h a jejich nájezdy jsou podstatně vyšší.
Ložiska SKF pro pohonné systémy jsou kromě dlouhých servisních intervalů navržena s ohledem na odolnost proti vysokým úrovním znečištění a vlhkosti, změnám otáček, teplot, zatížení, vibrací a rázů.

Railway drives preferred range

SKF logo