Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Aplikace pro železniční vozidla

Inovativní řešení, spolehlivý provoz

shutterstock_3299879
Dlouholeté zkušenosti SKF v oblasti ložisek, těsnění, mazání, bezdemontážní diagnostiky a dalších oborů nám umožňují pomáhat provozovatelům železniční dopravy a výrobcům OEM po celém světě dosahovat vysoké produktivity, spolehlivosti, bezpečnosti a splnění ekologických požadavků v řadě různých železničních aplikací. 
Řešení SKF vycházejí vstříc požadavkům železniční dopravy, ať již jde o ložiskové jednotky se snímači, které mohou zjistit hrozící poškození, nebo o systém mazání okolků kol, který snižuje hlučnost a náklady na údržbu při současném zvýšení dostupnosti vozového parku.

Řešení

SKF logo