Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Železnice

Globální řešení pro železnice po celém světě

Současná řešení a služby SKF pro odvětví železniční dopravy využívají naše klíčové kompetence v konstrukci ložisek nápravových skříní a pohonných systémů spolu s globální sítí výrobních, servisních a renovačních středisek – za podpory vysoce kvalifikovaných a školených prodejců, aplikačních a servisních inženýrů. 

Součástí nabídky SKF je odborné poradenství při návrhu, poskytování pokročilých ložisek pro nápravové skříně, montáž mazacích systémů, ověřování spolehlivosti a bezpečnosti, montáž ložisek a další služby, které pomáhají zvyšovat bezpečnost, spolehlivost a efektivitu kolejových vozidel a prodlužovat jejich servisní intervaly.

Řešení SKF umožňují zákazníkům získat jedinečný přehled o provozu podvozkových systémů díky bezkonkurenční kombinaci konstrukčních a výrobních zkušeností v oblasti železničních ložisek a špičkových znalostí bezdemontážní diagnostiky a praktických aplikací. Sběr a analýza dat po celou dobu provozní životnosti vlaků nám pomáhají zdokonalovat konstrukci kolejových vozidel nové generace způsoby, které dříve nebyly možné.

Řešení SKF pro železniční dopravu přinášejí následující výhody:

  • Snížené celkové náklady na vlastnictví (TCO)
  • Snížené náklady na údržbu
  • Delší intervaly údržby a provozní trvanlivost
  • Provozní bezpečnost a spolehlivost
  • Vyšší energetickou účinnost  

* 1,7 Mkm závisí na konkrétním použití a provozních podmínkách. Produkt byl ověřen v mnoha pozitivních testech jednotlivých funkcí i zkušenostmi z praxe. Obraťte se na svého zástupce SKF a proberte s ním, zda a jak je použitelný ve vašem případě.

SKF logo