Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Služby analýzy ložisek

Kontroly a záznamy

SKF poskytuje služby průzkumu a analýz ložisek ve svých vyhrazených železničních servisních centrech. Tyto služby mohou pomoci při objasňování servisních problémů a používají se ke kontrole stavu nápravových ložisek za účelem prodloužení nájezdu vozidel a zajištění optimální výkonnosti ložisek.

Mezi služby analýzy ložisek SKF patří:

  • Analýza spolehlivosti ložisek
  • Analýza selhání ložisek
  • Záruční analýza vybavení
  • Analýza servisních problémů
  • Analýza prodloužení trvanlivosti
  • Poradenství v oblasti úpravy a inovací stávajících uspořádání ložisek
  • Společné analýzy s vlastníky za účelem porozumění hlavní příčině problémů s ložisky
SKF logo