Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Řešení ložisek železničních nápravových skříní a dvojkolí

Ložisková jednotka Insocoat pro nápravovou železniční skříň
Nápravové skříně jsou spojovacím článkem mezi otáčejícím se dvojkolím a kvazistatickou konstrukcí podvozku nebo hnacími převody železničního vozidla. Nápravové skříně a ložiska či ložiskové jednotky nápravových skříní vždy hrály důležitou roli z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti železničních vozidel.
Ložiska pro železniční nápravové skříně SKF pomáhají snižovat teploty, prodlužují intervaly údržby a přinášejí řadu dalších výhod. Po celém světě jsou v provozu miliony nápravových skříní SKF ve všech klimatických oblastech, od mírného Středomoří po tropické pouště nebo polární kraje.

Zakázkové sady řešení

Zakázkové sady řešení pro výrobce a provozovatele železničních vozů vycházejí z individuálních specifikací. Tyto sady jsou obvykle tvořeny nápravovými skříněmi, které jsou namazány a utěsněny ve výrobě, ložiskovými jednotkami nápravových skříní připravenými k montáži, snímači, monitorovacími systémy a subsystémy.

 

Řešení

SKF logo