Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezpečnostní systém pro monitorování ložisek nápravových skříní a podvozku

Monitorování ložisek nápravových skříní
K monitorování ložisek nápravových skříní se dlouhá desetiletí používaly stacionární systémy infračerveného měření teploty, tzv. detektory horkoběžnosti, které byly osazeny na kolejnicích v určitých vzdálenostech od sebe. Měření proto bylo nesouvislé a často docházelo k bezdůvodným alarmům. Za účelem regulace a zlepšení situace v segmentu vysokorychlostních vlaků byla vydána směrnice Evropské komise TSI 96/48, která mimo jiné zavádí požadavky na monitorování kmitání podvozku pro zajištění stabilních provozních podmínek a požadavky na palubní monitorování teploty nápravových skříní.

Systémy SKF IMx-R mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu vlaků, protože zajišťují nejen splnění směrnice TSI pro vysokorychlostní vlaky, ale také požadavky normy EN15437-2 na nepřetržité palubní monitorování teploty pro potřeby zjišťování závad nápravových skříní.

Systém IMx-R může kromě monitorování teploty nápravových ložisek také integrovat signály z měření vibrací za účelem frekvenční analýzy. Ta umožňuje zjistit hrozící poškození ložisek a lépe tak naplánovat údržbu vozů v souladu s údržbovým plánem příslušného depa.

SKF logo