Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Online systém SKF Multilog IMx-B

Online systém SKF Multilog IMx-B
Online systém SKF Multilog IMx-B je systém bezdrátového monitorování podvozku, který pomáhá prodlužovat servisní intervaly, zkvalitňuje plánování údržby a snižuje provozní náklady.

Řešení modernizace podvozku pomocí SKF IMx-B je ideální jak pro modernizaci vozového parku tak pro prvovýrobu. Toto řešení monitorovací diagnostiky lze snadno instalovat na úrovni podvozku za účelem monitorování jeho součástí. Systém IMx-B shromažďuje údaje o vibracích, teplotě a rychlosti ze snímačů na podvozku a vypočtené hodnoty jsou bezdrátově odesílány přes cloud do vzdáleného střediska pro potřeby monitorování a dalších analýz. Technici údržby tak mohou centrálně sledovat data a v reálném čase sledovat stav motorů, převodovek, nápravových skříní a dalších součástí.

Tento důmyslný systém pro včasné zjišťování a prevenci závad v kombinaci se softwarem SKF @ptitude Monitoring Suite přináší řadu výhod, jako například:
 • Prodloužené intervaly údržby
 • Snížené náklady na údržbu
 • Menší počet neplánovaných odstávek
 • Efektivnější plánování údržby
 • Menší počet neplánovaných servisních odstávek
 • Větší pohodlí pro cestující
 • Efektivnější údržba trati
 • Rychlá instalace a uvedení do provozu
Technické vlastnosti
 • Integrovaný směrovač WAN pro komunikaci mezi vlakem a základnou
 • Elektronika osazená na podvozku podle normy EN50155
 • 16 dynamických nebo stejnosměrných vstupů a 8 digitální nebo rychlostní vstupy
 • Skutečně souběžná měření všech kanálů
 • Skutečně synchronní programovatelná měření s použitím 16 analogových kanálů
 • Inteligentní systém shromažďuje data pouze za stabilních podmínek monitorování
 • Vícenásobné filtry pro obálkování zrychlení
 • Kompatibilní se softwarem SKF @ptitude Observer
Snadná modernizace u stávajících podvozků
Online systém bezdemontážní diagnostiky podvozku SKF Multilog IMx-B se vyznačuje snadnou instalací a umožňuje provozovatelům přejít z časově plánované údržby na plánování údržby, která lépe zohledňuje skutečný stav dílů. To otevírá možnosti prodlužování servisních intervalů podvozků a snižování provozních nákladů – bez nutnosti komplikované a nákladné kabeláže mezi podvozkem a vozem.

Testováno v provozu, ověřeno v laboratoři
Online systém SKF Multilog IMx-B je speciálně určen pro náročná prostředí železničních podvozků. Systém byl podroben komplexním testům v laboratořích i v provozu a je certifikován v souladu s normami EN50155 pro elektronická zařízení v železniční dopravě, včetně odolnosti vůči nárazům, vibracím a teplotám a elektromagnetické kompatibility. Jednotka je z nerezové oceli, je utěsněna proti vlivům vnějšího prostředí a splňuje požadavky stupně krytí IP66.

SKF logo