Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Monitorování trakčních motorů a převodovek

Monitorování trakčních motorů a převodovek

Obálkování zrychlení SKF umožňuje analyzovat dynamické frekvence všech převodových systémů a zjišťovat rozdíly v geometrii rotujících součástí, způsobené například odlupováním materiálu ozubení. Díky tomu je možné pohodlně naplánovat údržbu motorizovaného podvozku na vhodnou dobu. SKF snímače vibrací připojené k systému IMx umožňují náležitě monitorovat provozní stav součástí celého řetězce pohonu včetně trakčních motorů a součástí převodovek, jako jsou ložiska, ozubená kola, kardanové hřídele a jiné typy spojek.


Možnosti monitorování trakčních motorů a převodovek:

  • Zjišťování nevývah 
  • Zjišťování nesouososti 
  • Zjišťování průhybu hřídele 
  • Zjišťování uvolněných dílů 
  • Zjišťování poškození ložisek 
  • Zjišťování poškození ozubených kol 
  • Zjišťování rezonance
SKF logo