Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hlavní hřídel

Nejvhodnější řešení pro několik konstrukcí hlavního hřídele

Hlavní hřídel
Uspořádání hlavního hřídele větrné turbíny musí odolávat axiálním i radiálním zatížením a pracovat za obtížných, neustále se měnících podmínek, bez ohledu na provoz v konstrukci s převodovkou či hybridní konstrukci nebo konstrukci s přímým pohonem.

V závislosti na jednotlivých požadavcích na konstrukci turbíny může společnost SKF poskytnout řešení pro pružné a tuhé uspořádání ložisek hlavního hřídele. V případě pružného uspořádání poskytuje společnost SKF naklápěcí ložiska společně s vhodným ložiskovým tělesem a těsněními. V případě tuhého uspořádání ložisek je nabídka výrobků ještě rozsáhlejší.

Odborné znalosti SKF vám pomohou vyvinout nejvhodnější řešení, bez ohledu na to, zda potřebujete jedno nebo dvouložiskové uložení rotoru, které zahrnuje:
  • Ložiska
  • Tělesa
  • Těsnění
  • Mazání
  • Bezdemontážní diagnostiku (sledování stavu)
Díky úzké spolupráci se zákazníky navrhuje společnost SKF integrovaná řešení pro spolehlivou výkonnost turbíny a zjednodušenou instalaci a údržbu.

Řešení

Podívejte se na celé portfolio SKF BeyondZero

SKF logo