Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížené náklady na údržbu

Optimalizace účinnosti turbíny a plánování údržby

Údržba větrné turbíny
Operátoři větrných elektráren čelí neustálým výzvám vyrábět více s menšími náklady. Nižší kapitálové investice. Méně personálu. Snížené rozpočty na údržbu.

Společnost SKF může pomoci optimalizovat účinnost větrné turbíny a implementovat technologie pro snížení nákladů na údržbu.

S řešením od SKF mohou operátoři dosáhnout:
  • Snížení počtu kontrol na zařízení a neplánovaných odstávek
  • Předem nákladově efektivního plánování údržby, včasnější zajištění manipulační techniky, servisních týmů a náhradních dílů

Řešení

SKF logo