Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spolehlivý příbřežní provoz

Zvládnutí velmi obtížných podmínek

Větrná turbína
Spolehlivý provoz je základem pro nákladově efektivní výrobu energie z větru. To je ještě větší výzva v případě vývoje velkých větrných turbín pro příbřežní provoz. Drsné, vzdálené a slané prostředí musí být vzato v úvahu.

Společnost SKF má rozsáhlé zkušenosti ze spolupráce se zákazníky a poskytováním řešení, která zvyšují spolehlivost v příbřežním prostředí.

Řešení

SKF logo