Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zavádění konceptu AEO

Fakta
Datum: 2011-05-11T12:03:57
Místo: Španělsko
Přednášející: Jan Brons, Divize SKF Service.
Konference: SKF Wind Farm Management Conference 2011

Shrnutí

Řada technologií se vyvinula v průběhu posledních 5-10 let a tato technologie byly odvozeny od zákaznických technologií, které pomáhaly organizacím údržby v jejich efektivitě a snižování nákladů. Tyto technologie zahrnují mimo jiné průmyslová ruční zařízení, bezdrátové snímání, vzdálenou diagnostiku a hostování softwaru jako službu. Dalším výsledkem může být automatizace údržby, nákladově efektivnější sledování a nižší celkové náklady na zachování softwarových a hardwarových produktů souvisejících s údržbou. Jde však o jediné nástroje a ačkoli jsou vyžadovány k provedení pokroku, jsou pouze jednou součástí dosažení úspěchu v oddělení údržby. Úspěšné společnosti neustále sledují proces neustálého zlepšování, nastavují nové cíle a dosahují je a využívají osvědčené průmyslové postupy k měření svého úspěchu.

Upozornění:
Můžete si stáhnout a ponechat kopii prezentace ve formátu dokumentu (PDF) pomocí kliknutí na lištu "attachments" (příloha) v přehrávači.
Zadejte propagační kód
SKF logo