Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technické nástroje a kalkulátory

Vyzkoušejte celou řadu našich technických nástrojů a kalkulátorů, které Vám pomohou při výpočtu a výběru vhodného produktu pro Vaše aplikace.


Naleznete zde také CAD modely mnoha našich produktů, které Vám usnadní práci při tvorbě výkresové dokumentace.

Technické nástroje podle kategorie

Ložiska, ložiskové jednotky a tělesa
Soudečkové ložisko pro vibrační aplikace
SimPro Quick – NOVINKA
Rychlé a pokročilé posouzení výkonnosti ložiska v uspořádání s jedním hřídelem

Bearing Calculator (Výpočtový nástroj pro ložiska)
Výpočtový nástroj pro jednotlivá ložiska

Bearing Select (Volba ložiska)
Výběrový a výpočtový nástroj pro jednotlivá ložiska nebo dvě ložiska na hřídeli

Engineering Calculator (Technická kalkulačka)
Online nástroj, jehož součástí je kalkulačka frekvencí, nástroj pro volbu radiálního O-kroužku, kalkulačka pro přenos výkonu a nástroj pro výpočet tolerance vyvážení rotoru

Housing Select (Volba ložiskového tělesa)
Nástroj pro volbu ložiskových těles

Railways Drives Preferred Range (Preferovaná řada pro železniční pohony)
Nástroj pro volbu ložisek v systémech železničních pohonů
Těsnění
Průmyslová těsnění – kombinace
Bike Seals (Těsnění pro motocykly)
Nástroj pro hledání náhradních těsnění SKF pro jednostopá vozidla a tříkolky

Seals (Těsnění)
Nástroj pro vyhledávání obráběných a vstřikovaných těsnění SKF a pokročilých konstrukčních plastových dílů (AEPP)

Seal Select (Volba těsnění)
Nástroj pro volbu SKF Speedi-Sleeve, V-kroužků a hřídelových těsnicích kroužků

Sealing Solutions Austria GmbH – partnerský obchod
Online obchod s možností objednávání polotovarů pro výrobu zakázkových obráběných těsnění
Řešení mazání
Obrázek mazání
LubeSelect for SKF Greases (Volba plastického maziva SKF)
Volba maziva pro konkrétní aplikace nebo podmínky použití

Lubrication Systems Digital Catalogue (Digitální katalog mazacích systémů)
Katalog mazacích systémů SKF a Lincoln pro strojní zařízení a vozidla

DialSet
Výpočet množství maziva a domazávacích intervalů pro automatické maznice SKF

Lubrication Planner (Plánovač mazání)
Nástroj pro tvorbu a sledování plánu mazání
Lineární systémy
Lineární systémy a aktuátory
Actuator Select (Volba aktuátoru)
Nástroj pro volbu sloupků, lineárních aktuátorů, rotačních aktuátorů a řídicích jednotek

Ball and Roller Screws Calculator (Kalkulačka kuličkových a válečkových šroubů)
Výpočetní online nástroj pro kuličkové a válečkové šrouby

Ball and Roller Screws Select (Volba kuličkových a válečkových šroubů)
Nástroj pro volbu kuličkových a válečkových šroubů

Electric Cylinder CASM Calculator (Kalkulačka elektromechanického válce CASM)
Výpočetní a výběrový online nástroj pro aktuátory a příslušenství

Linear Guide Calculator (Kalkulačka lineárního vedení)
Komplexní výpočetní online nástroj pro lineární vedení s profilovými tyčemi LLT

Linear Guide Select (Volba lineárního vedení)
Nástroj pro volbu z kompletního sortimentu lineárních vedení SKF

Linear Motion Business Tool (Lineární pohyb – obchodní nástroje)
Nástroj na podporu konfigurace a tvorby cen pro naše distributory
Výrobky pro údržbu
Výrobky SKF pro údržbu
Adapter Sleeve – Tool and Accessory Selector (Upínací pouzdro – Volba nářadí a příslušenství)
Volba nářadí a příslušenství pro montáž soudečkových ložisek SKF a toroidních ložisek CARB na upínací pouzdra

Drive Up Method Programme (Program metody Drive-up)
Podpůrný nástroj pro montáž soudečkových ložisek SKF a toroidních ložisek CARB s kuželovou dírou

Heater Selection Tool (Nástroj pro volbu ohřívacího přístroje)
Online nástroj pro volbu ohřívacích přístrojů používaných při montáži a demontáži ložisek nebo prstencových obrobků

Oil Injection Method Programme (Program metody tlakového oleje)
Podpůrný nástroj pro montáž a demontáž ložisek a dalších dílů s přesahem

skf.com/mount
Nástroj pro montáž a demontáž ložisek, ložiskových těles, lineárních vedení s profilovými tyčemi LLT a profilových stolů LTS

Vibracon
Nástroj pro volbu správného typu podložek s použitím snadného výpočtu
Výrobky pro přenos výkonu
Různé výrobky pro přenos výkonu
Belt Calculator (Kalkulačka řemenového pohonu)
Nástroj pro návrh a kontrolu řemenového pohonu

Belt Drive Design Calculation Tool (Nástroj pro výpočet řemenového pohonu)
Počítačová aplikace pro kontrolu kvality stávajícího návrhu řemenového pohonu

Chain Drive Design Calculations (Nástroj pro výpočet řetězového pohonu)
Počítačová aplikace pro kontrolu kvality stávajícího návrhu řetězového pohonu

Power Transmission Catalogue (Katalog výrobků pro přenos výkonu)
Online katalog výrobků SKF pro přenos výkonu
Služby
Kancelář_SKF-007813
Client Needs Analysis – Asset Management (Analýza potřeb zákazníků – správa výrobních prostředků)
Nástroj založený na modelu správy optimalizace účinnosti výrobních prostředků SKF. Nástroj umožňuje porovnávat různé oblasti se standardy, snadno identifikovat, řídit a implementovat procesy a sledovat trendy v těchto oblastech

Client Needs Analysis – Lubrication Management (Analýza potřeb zákazníků – správa mazání)
Nástroj založený na procesu optimalizace účinnosti výrobních prostředků SKF a zaměřený na správu postupů mazání

Client Needs Analysis – Training (Analýza potřeb zákazníků – školení)
Nástroj pro hodnocení kompetencí a úrovní dovedností v různých oblastech souvisejících s údržbou

Documented Solution Programme (Program dokumentovaných řešení)
Nástroj umožňující vyčíslit úspory plynoucí z implementace zdokonalení doporučených společností SKF

Lubrication Audit (Audit mazání)
Hodnotící služba, která umožňuje důkladně porozumět všem různým aspektům plánu mazání

Maintenance Assessment (Hodnocení údržby)
Hodnotící služba, jejímž obsahem je podrobné posouzení znalostí a postupů zákazníků v oblasti údržby, včetně bezdemontážní diagnostiky, ustavování souososti strojů atd.

Technical Support Self-Help Portal (Samoobslužný portál technické podpory)
Webový portál technické podpory k softwaru a výrobkům bezdemontážní diagnostiky. Obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy, články technické podpory, uživatelské příručky, poznámky k aplikacím a další informace.
SKF logo