Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technické nástroje a kalkulátory

Vyzkoušejte celou řadu našich technických nástrojů a kalkulátorů, které Vám pomohou při výpočtu a výběru vhodného produktu pro Vaše aplikace.


Naleznete zde také CAD modely mnoha našich produktů, které Vám usnadní práci při tvorbě výkresové dokumentace.

Technické nástroje podle kategorie

Ložiska, ložiskové jednotky a tělesa
Soudečkové ložisko pro vibrační aplikace

SimPro Quick
Rychlý a vyspělý nástroj vyhodnocující uspořádání ložisek hřídele

SimPro Spindle – NOVINKA
Přesný a intuitivní nástroj vyhodnocující uspořádání ložisek vřetena

Bearing Select (Volba ložiska) – NOVINKA (nahrazuje Kalkulačku ložiska)
Výběrový a výpočtový nástroj pro jednotlivá ložiska a dvě ložiska na hřídeli

Engineering Calculator (Technická kalkulačka)
Online nástroj, jehož součástí je kalkulačka frekvencí, nástroj pro volbu radiálního O-kroužku, kalkulačka pro přenos výkonu a nástroj pro výpočet tolerance vyvážení rotoru.

Housing Select (Volba ložiskového tělesa)
Nástroj pro volbu ložiskových těles

Railways Drives Preferred Range (Preferovaná řada pro pohony kolejových vozidel)
Nástroj pro volbu ložisek v systémech pohonu kolejových vozidel

Těsnění
Průmyslová těsnění – kombinace
Těsnění
Nástroj pro vyhledávání obráběných a vstřikovaných těsnění SKF a pokročilých konstrukčních plastových dílů (AEPP)

Seal Select (Volba těsnění)
Nástroj pro volbu SKF Speedi-Sleeve, V-kroužků a hřídelových těsnicích kroužků

Sealing Solutions Austria GmbH – partnerský obchod
Online obchod s možností objednávání polotovarů pro výrobu zakázkových obráběných těsnění

Řešení mazání
Obrázek mazání
LubeSelect for SKF greases (Volba plastického maziva SKF)
Volba maziva pro konkrétní aplikace nebo podmínky použití

Lubrication Systems Digital Catalogue (Digitální katalog mazacích systémů)
Katalog mazacích systémů SKF a Lincoln pro strojní zařízení a vozidla

DialSet
Výpočet množství maziva a domazávacích intervalů pro automatické maznice SKF

Lubrication Planner (Plánovač mazání)
Nástroj pro tvorbu a sledování plánu mazání

Výrobky pro údržbu
Výrobky SKF pro údržbu

Drive-up Method Program (Program metody Drive-up)
Podpůrný nástroj pro montáž soudečkových ložisek SKF a toroidních ložisek CARB s kuželovou dírou

Heater Selection Tool (Nástroj pro volbu ohřívacího přístroje)
Online nástroj pro volbu ohřívacích přístrojů používaných při montáži a demontáži ložisek nebo prstencových obrobků

Oil Injection Method Program (Program metody tlakového oleje)
Podpůrný nástroj pro montáž a demontáž ložisek a dalších dílů s přesahem

skf.com/mount
Nástroj pro montáž a demontáž ložisek, ložiskových těles, lineárních vedení s profilovými tyčemi LLT a profilových stolů LTS

Volba nástrojů a příslušenství pro upínací pouzdra a hřídele
Výběr správných nástrojů a příslušenství pro montáž soudečkových ložisek SKF, toroidních ložisek CARB a naklápěcích kuličkových ložisek SKF na upínací pouzdra a kuželové hřídele

Vibracon
Nástroj pro volbu správného typu podložek s použitím snadných výpočtů

Výrobky pro přenos výkonu
Různé výrobky pro přenos výkonu

Belt Calculator (Kalkulačka řemenového pohonu)
Nástroj pro návrh a kontrolu řemenového pohonu

Belt Drive Design Calculation Tool (Nástroj pro výpočet řemenového pohonu)
Počítačová aplikace pro kontrolu kvality stávajícího návrhu řemenového pohonu

Chain Drive Design Calculations (Nástroj pro výpočet řetězového pohonu)
Počítačová aplikace pro kontrolu kvality stávajícího návrhu řetězového pohonu

Power Transmission Catalogue (Katalog výrobků pro přenos výkonu)
Online katalog výrobků SKF pro přenos výkonu

Služby
Kancelář_SKF-007813

Client Needs Analysis – Asset Management (Analýza potřeb zákazníků – správa výrobních prostředků)
Nástroj založený na modelu SKF správy optimalizace účinnosti výrobních prostředků. Nástroj umožňuje porovnávat různé oblasti se standardy, snadno identifikovat, řídit a implementovat procesy a sledovat trendy v těchto oblastech

Client Needs Analysis – Lubrication Management (Analýza potřeb zákazníků – správa mazání)
Nástroj založený na procesu SKF optimalizace účinnosti výrobních prostředků a zaměřený na správu postupů mazání

Client Needs Analysis – Training (Analýza potřeb zákazníků – školení)
Nástroj pro hodnocení kompetencí a úrovní dovedností v různých oblastech souvisejících s údržbou

Documented Solution Program (Program dokumentovaných řešení)
Nástroj umožňující vyčíslit úspory plynoucí z implementace zdokonalení doporučených společností SKF

Maintenance Assessment (Hodnocení údržby)
Hodnotící služba, jejímž obsahem je podrobné posouzení znalostí a postupů zákazníků v oblasti údržby, včetně bezdemontážní diagnostiky, ustavování souososti strojů atd.

Technical Support Self-Help Portal (Samoobslužný portál technické podpory)
Webový portál technické podpory k softwaru a výrobkům bezdemontážní diagnostiky. Obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy, články technické podpory, uživatelské příručky, poznámky k aplikacím a další informace.

SKF logo