Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Digitalizace jako nástrojová sada

 • Článek

  2019 únor 18, 10:00 CET

  Volba nejvhodnějších digitálních technologií – a jejich zavedení praktickým způsobem – pomůže výrobcům zvýšit výstup strojů a poskytovat lepší služby jejich zákazníkům, říká Bernie Van Leeuwen, ředitel vývoje výrobků společnosti SKF.


  Göteborg, Švédsko, 8. února 2019: Kolem nás právě probíhá digitální revoluce. Z jednoduchých elektronických výrobků vznikla velmi pokročilá zařízení, zatímco jejich použití se ve skutečnosti zjednodušilo: od zavedení mobilních telefonů jsme například v krátké době pokročili k chytrým telefonům – které nejsou ničím menším než výkonnými mobilními počítači.

  Revoluce, kterou pozorujeme ve spotřebitelském světě, se odráží ve výrobním odvětví. Ačkoliv je před námi stále dlouhá cesta, mnoho průmyslových společností prochází procesem „digitalizace“, která jim pomůže zvýšit produktivitu a efektivitu, kvalitu výrobků a zdokonalit dodavatelský řetězec.

  Skvělý příklad digitalizace můžeme vidět v oblasti sledování stavu – kde zavedení více snímačů pomáhá prodloužit životnost strojů díky neustálému monitorování stavu jednotlivých součástí jako ložisek.

  Digitalizace pomůže společnostem připravit se na příchod prostředí Industry 4.0 neboli Průmysl 4.0 – které přinese ještě větší propojení strojů a zařízení a rozsáhlejší využití větších objemů dat. Konečným cílem je propojit celý hodnotový řetězec – a tento proces započne malými krůčky vstříc digitalizaci.

  Někteří výrobci mohou být v pokušení zvládnout vše najednou, a provést digitalizaci celého provozu. Nicméně, lepším přístupem je určit požadovaný stupeň digitalizace a z dostupné nabídky nástrojů zvolit nejvhodnější technologie pro dosažení stanovených cílů.

  V „materiálním světě“ je nástrojovou sadou potřebné vybavení k provedení úkolu – například kladivo, klíč či šroubovák. Podobný přístup lze použít v digitálním prostředí. „Digitální nástrojová sada“ je tedy souborem výrobků a služeb – jako snímačů, měřicího vybavení a výstupního softwaru – které lze konkrétně zvolit pro účely dosažení vyšší celkové výkonnosti a efektivity.

  Přístup společnosti SKF
  Ve společnosti SKF se domníváme, že je důležité provést zákazníky procesem digitalizace ve smyslu pochopení procesů a uvědomění si hodnoty: mnozí říkají, že díky nám to bylo snadné. Snažíme se porozumět přesné situaci zákazníka a vysvětlit mu, jak mu digitalizace může pomoci. Vše musí být praktické a názorné – nikoliv jen „teoretické“.

  Základní odbornost společnosti SKF tkví v ložiscích. Tak tomu bude i nadále – co se změní, bude způsob, jakým společnost SKF bude svou odbornost poskytovat.

  Stále budeme zákazníkům pomáhat zdokonalovat výkonnost rotačních zařízení – což následně pomůže dosáhnout tří hlavních cílů: snížit náklady, zvýšit výstup a zajistit splnění legislativních požadavků. K jejich dosažení bude ve stále větší míře přispívat digitalizace – jako je opatřování strojů snímači, kombinování různých datových zdrojů, analýza prostřednictvím kombinace dat a naší aplikační odbornosti či poskytování správných doporučení k nápravným opatřením v raných fázích a v reálném čase.

  Společnost SKF může zákazníkům pomoci zavést digitalizační strategie bez nutnosti kapitálových investic. Veškerá infrastruktura potřebná ke sběru a zpracování dat a následnému učinění patřičných opatření je zahrnuta v kompletním balíčku služeb. Například náš model „Rotation for Life“, představuje smlouvu založenou na výkonnosti, která umožňuje společnosti postup k digitalizaci: za pevný měsíční poplatek může společnost SKF s využitím nejrůznějších digitálních technologií pomoci zvýšit výkonnost, dobu provozuschopnosti a užitný výstup strojů zákazníka.

  Samotná technologie je zásadní pro sběr a zpracování dat, zatímco vzdálené diagnostické služby, sestávající z interpretace dat odborníky společnosti SKF a jejich doporučení, zajišťují optimální výkonnost. Platidlem moderní průmyslové výkonnosti je velký objem dat, který je však nezbytný, mají-li být maximálně využita, správně interpretovat.

  Žádná omezení
  Digitalizaci lze aplikovat v libovolné společnosti. Byli jsme svědky jejího zavádění u těžebních i automobilových společností, jakmile jen rozpoznaly její výhody. Digitalizace není určena jen pro nové provozy a milovníky technologií; potkali jsme starší a zkušené inženýry, kteří byli podobně zapálení – a kteří říkali, že digitalizace umožňuje dosáhnout věcí, o kterých mohli dříve jenom snít. Je to spíše věcí mentality než zkušeností.

  Stejně jako u všech nových koncepcí i zde existuje určitý stupeň odporu. Některé společnosti například operují „v uzavřených skupinách“ – a takovou situaci může být náročné překonat. V takových případech může transparentnost, kterou digitalizace nabízí, ohrožovat způsob jejich práce: jsou-li k dispozici veškerá data, vedoucí výroby může například sdílet výkonnostní ukazatele s vedoucím údržby a naopak, což může zpočátku způsobit více rozporů než přínosů ve smyslu přesnějších informací. To může vyžadovat radikální změnu kultury: může být například zapotřebí určit osobu dohlížející na využití dat; ale může také dojít k posunu rozhodovacích pravomocí na lidi dále v řetězci.

  Někteří zákazníci přiznali, že bojují s velkým množstvím dat, a nechtějí být zatěžováni „dalšími počítačovými obrazovkami“. Ve skutečnosti pravděpodobně k digitalizaci přistoupili špatně a neporozuměli, k čemu data potřebují nebo jak je využít. Prostě do svých provozů zařadily nějaké snímače, protože se cítili být tlačeni k digitalizaci. V takových případech zákazníkům doporučujeme absolvovat procesní audit. Důvodem je, že znalost procesu a procesních dat je nezbytná k pochopení, jak stroj pracuje – a jak lze jeho výkonnost zlepšit.

  U společnosti SKF používáme frázi: „Vše potřebujete, není nic, co byste nevyužili“. To znamená, že uživatelská rozhraní zobrazují pouze to, co uživatelé potřebují. Například náš snímač QuickCollect umožňuje zobrazovat ohromné množství informací, avšak navrhli jsme jej tak, aby zobrazoval pouze to, co zákazník potřebuje. Zjednodušením použití našeho portfolia výrobků usnadňujeme práci uživatelům.

  Digitalizace je zahalena řadou mýtů, avšak jedná se jen o nástroj, který pomáhá zvyšovat výkonnost a usnadňuje život zákazníkům – prostřednictvím poskytování snadného přístupu ke spolehlivým datům. Zákazníci se nechtějí starat o ložiska a mazání: prostě jen chtějí, aby jejich rotační zařízení fungovala. Digitalizace je nástrojem, který to umožňuje – a nyní je k dispozici všem.

  Společnost SKF

  (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Vztahy s veřejností: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů SEK a počet zaměstnanců byl 45 678. www.skf.com
  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (9.7 MB)

SKF logo