Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Magnetická ložiska odolávají podmínkám v mořských hlubinách

 • Článek

  2016 květen 05, 14:00 CEST

  Göteborg, Švédsko, 5. května 2016: Ropný a plynárenský průmysl v současné době čelí řadě výzev. Nízké ceny ropy a problémy související s ochranou životního prostředí nutí firmy hledat alternativní způsoby těžby. Mnoho společností si uvědomuje potřebu inovace a investic do dlouhodobých řešení.

  Jednou z těchto inovujících firem je energetická společnost Statoil, která chápe význam špičkových technologií z hlediska snižování nákladů, plnění ekologických požadavků a dlouhodobého přežití na trhu. „Zjistili jsme, že musíme změnit přístup k technologiím a využít každou příležitost ke snížení nákladů a emisí CO2,“ uvedl Torstein Vinterstø, projektový ředitel společnosti Statoil pro ložisko Åsgard.

  Společnost Statoil řadu let pracovala na technologickém řešení první podmořské stanice pro stlačování plynu na světě. V září 2015 uvedla do provozu podmořskou stanici pro stlačování plynu Åsgard v Severním moři, která umožnila zvýšit těžbu plynu z podmořských polí díky nebývalé výtěžnosti.

  Stlačování plynu se tradičně provádí na plošinách nebo v pobřežních stanicích ve značné vzdálenosti od zdroje. Umístění kompresoru do těsné blízkosti vrtu představuje levnější a energeticky úspornější alternativu. Šetří místo, snižuje náklady na údržbu a díky bezobslužnému provozu s ovládáním na dálku odstraňuje nutnost neustálého dohledu a přítomnosti operátorů.

  Podmořská stanice pro stlačování plynu se nachází na mořském dně v plynovém poli Åsgard 300 metrů pod hladinou Severního moře. Výtěžnost dvou ložisek pole Åsgard (Midgard a Mikkel) se díky ní zvýší alespoň o 20 procent, což v přepočtu odpovídá více než 300 milionům barelů ropy. Toto řešení významně prodlouží produkční životnost pole. Bez nového řešení by bylo třeba tato ropná ložiska předčasně uzavřít a společnost Statoil by byla nucena hledat jiné zdroje.

  Řešení rovněž znamená velký přínos pro životní prostředí. Podmořský kompresor vyžaduje k provozu přibližně o 40 procent méně energie než tradiční povrchové řešení stejné kapacity, což výrazně snižuje emise CO2. Klíčem k realizaci tohoto systému byla technologie magnetických ložisek SKF. „Společnost SKF jsme si vybrali, protože v oblasti ložisek nemá konkurenci,“ dodal Vinterstø. „Je to jediná společnost na trhu, která nabízí takto kompetentní výrobek.“

  Partnerství společností Statoil a SKF se datuje již od 80. let minulého století. Obě firmy úzce spolupracovaly na technologii inteligentního magnetického ložiska, které je integrováno do konstrukce kompresoru. Inženýři ze společností SKF a Statoil často pracovali jako jeden tým, přičemž společnost SKF přicházela s návrhy a doporučeními, jak snížit náklady. „Vedli jsme řadu diskusí a myslím si, že díky tomuto sdílení jsme dokázali lépe porozumět potřebám koncového uživatele a dospět k lepšímu výsledku,“ uzavřel Vinterstø.

  Magnetická ložiska SKF se otáčejí bez fyzického kontaktu. Tato bezkontaktní konstrukce nevyžaduje mazání, je energeticky úsporná a snižuje vibrace. Ložiska mohou být v provozu nepřetržitě a umožňují velmi vysoké otáčky hřídele, které běžně přesahují kritické hodnoty jiných ložisek.

  Všechny tyto skutečnosti byly při konstrukci podmořské stanice pro stlačování plynu velmi důležité. Omezení z hlediska prostoru, hmotnosti a ochrany životního prostředí vyžadovala jednoduchou architekturu s co nejmenším počtem dílů.

  Magnetická ložiska jsou integrovaná do konstrukce kompresoru poháněného elektromotorem, což odstraňuje nutnost použití mazacího oleje, těsnění a převodovky. Magnetická ložiska bez tření umožňují vyšší otáčky, jednotlivé moduly i celá infrastruktura kompresoru tak mohou být menší a lehčí.

  Rozsáhlé znalosti společnosti SKF v oblasti vysokootáčkových strojů a funkce magnetických ložisek v průmyslových procesech znamenaly při návrhu nové aplikace značnou výhodu. Adaptace technologie s ohledem na řadu předpisů však byla značně časově náročná. Projekt si vyžádal pět let intenzivního vývoje a testování včetně simulace podmořských podmínek pod zemí v průběhu 6 000 hodin nepřetržitého provozu.

  „Než zákazník vyjádřil souhlas s řešením ložisek, měli jsme připravenou povrchovou verzi systému, abychom ověřili, že součásti jsou vhodné pro podmořské prostředí,“ říká Jérémy Lepelley, manažer prodeje inovací pro podmořskou těžbu ropy a plynu z divize magnetické mechatroniky SKF. „To nám pomohlo dosáhnout špičkové kvality a splnit požadavky týkající se vibrací a dalších parametrů. Projekt Statoil nám přinesl mnoho nových poznatků, které nás posouvají vpřed v oblasti technologií a dávají nám náskok před konkurencí.“

  Magnetická ložiska SKF se v ropném, plynárenském a energetickém průmyslu používají v řadě dalších aplikací. Můžete se s nimi setkat na pevnině, na volném moři – a nyní i pod mořskou hladinou. Magnetická ložiska nacházejí uplatnění v průmyslových klimatizacích, ventilátorech, čerpadlech – všude tam, kde jsou požadovány vysoké otáčky nebo kde je třeba snížit emise CO2.

  SKF může doložit více než 130 000 referenčních případů magnetických ložisek a vysokootáčkových elektromotorů provozovaných v nejrůznějších oborech a přes 1 000 instalací v ropném a plynárenském průmyslu.

  Společnost SKF
  (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Tiskové informace: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2015 dosáhly 75 997 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 46 635. www.skf.com

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (12.4 MB)

SKF logo