Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Prodloužení intervalů údržby trakčních motorů

 • Článek

  2018 září 18, 09:00 CET

  Nejnovější metody ochrany ložisek, včetně izolačních povlaků, hybridních ložisek a ložiskových jednotek s integrovaným těsněním, pomáhají prodloužit intervaly údržby trakčních motorů v železničním průmyslu

  Göteborg, Švédsko, 18. září 2018: V moderních trakčních motorech pro železniční průmysl byly DC motory téměř zcela vytlačeny AC motory, které mají několik výhod, jako je vyšší účinnost, nižší opotřebení, nižší četnost údržby a vyšší hustota výkonu.

  To však neznamená, že jsou zcela bezproblémové. Mezi důsledky použití AC motorů, obvykle v kombinaci s frekvenčními měniči, patří vyšší riziko vzniku vysokofrekvenčních bludných proudů. Ty mohou způsobit povrchovou erozi ložisek, která může vést k jejich selhání. Pak je zapotřebí častější údržba, která však snižuje nárůst efektivity.

  Na výstavě Innotrans 2018, která se letos koná v termínu 18.–21. září v Berlíně, představí SKF řadu řešení, která mohou konstruktérům a uživatelům trakčních motorů pomoci prodloužit intervaly údržby a zvýšit efektivitu. Všechna tato řešení vycházejí z osvědčených metod, jimiž SKF dokáže v různé míře chránit ložiska proti podmínkám panujícím v AC motorech.

  Hybridní přístup

  Nejdůležitější technologii představují hybridní ložiska, ve kterých jsou ocelová valivá tělesa nahrazena keramickými. Tento materiál poskytuje velmi vysokou izolaci od proudu, takže je odolný vůči „škodlivým“ vlivům AC motorů.

  „Hybridní ložiska nabízejí vysokou odolnost a nízký kapacitní odpor, které umožňují fungování v těchto podmínkách,“ vysvětluje Jochen Baum, manažer Centra kompetencí pro železniční dopravu společnosti SKF v Německu.

  Mezi výhody provozu těchto ložisek patří vysoká odolnost proti opotřebení, nižší tření, schopnost provozu při vyšších rychlostech a zabránění vzniku studených svarů při nedostatečném mazání nebo nízkém zatížení. Jednou z hlavních předností hybridních ložisek je ale to, že se díky nižšímu tření při provozu méně zahřívají. To významně ovlivňuje provozní trvanlivost ložisek, protože mazivo tak může působit déle.

  „U ložisek využívajících plastické mazivo, která se instalují téměř do všech trakčních motorů, obvykle závisí interval údržby na životnosti plastického maziva,“ říká Baum. „Na té se nejvíce podepisuje kontaminace, mechanické namáhání a teplota.“

  Zvýšení teploty o pouhých pár stupňů může mít obrovský vliv a nárůst teploty ložiska o 15 °C už může zkrátit životnost plastického maziva přibližně na polovinu. Zároveň díky izolační vlastnosti keramiky nedochází k „pálení“ plastického maziva vlivem elektrického proudu. Hybridní ložiska tak mohou více než zdvojnásobit životnost plastického maziva, což se projeví prodloužením intervalu údržby.

  Navzdory tomu, že hybridní ložiska přinášejí řadu výhod, jsou pro všeobecné aplikace obvykle považována za finančně nedostupná. Nedávné inovace ve výrobě však přispěly k tomu, že se cena hybridních ložisek přiblížila ceně ložisek standardních.

  „U menších ložisek se podařilo výrazně snížit cenový rozdíl, i když velká hybridní ložiska jsou stále dražší než jejich standardní ekvivalenty,“ popisuje Baum. „Pokud navíc vezmeme v úvahu náklady na celý životní cyklus, nejen kupní cenu, zjistíme, že hybridní ložiska představují skutečně zajímavou variantu.“

  Další výhoda hybridních ložisek spočívá v tom, že je lze i ve stávajících systémech přímo vyměnit za standardní ložiska.

  Praktické jednotky TMBU

  Hybridní ložiska lze začlenit do speciálního systému, tzv. ložiskové jednotky pro trakční motory (TMBU). Tyto přizpůsobené jednotky, které společnost SKF v čistých podmínkách promaže a opatří těsněním, umožňují další prodloužení intervalů údržby, odstraňují totiž všechny faktory zkracující životnost plastického maziva.

  Díky začlenění veškerých potřebných prvků má jednotka poměrně kompaktní rozměry a zároveň nižší hmotnost a menší počet součástí než běžná řešení.

  „Jedná se o nejlepší řešení, pokud potřebujete maximálně prodloužit intervaly údržby,“ potvrzuje Baum.

  Jednotky TMBU představují zavedenou technologii, avšak společnost SKF jejich konstrukci ještě vylepšila přidáním snímačů, které umožňují efektivnější propojení se sledovacími systémy, a domazávacího zařízení s možností dodatečné montáže. Zároveň si uchovaly některé klasické prvky, jako je příruba pro jednodušší montáž do trakčního motoru.

  Využitím hybridních ložisek v jednotce TMBU lze životnost maziva ještě zdvojnásobit, čímž dojde k dalšímu prodloužení intervalů údržby.

  Izolační povlak

  Hybridní řešení, zejména hybridní jednotky TMBU, zaručují maximální možné prodloužení intervalu údržby.

  Takové prodloužení však není vždy nezbytné – a ne vždy je v možnostech rozpočtu. Tam, kde postačí jednodušší řešení, lze použít speciálně ošetřená ložiska SKF Insocoat opatřená izolačním povlakem, který poskytuje dodatečný stupeň ochrany proti bludným elektrickým proudům. Ložiska Insocoat jsou vhodná pro konstruktéry, kteří kvůli nedostatku zkušeností s keramickými materiály ještě nejsou připraveni přejít na hybridní ložiska. Tato ložiska lze také použít v jednotce TMBU.

  Společnost SKF v současné době rozšiřuje schopnosti produktů Insocoat. Například vloni uvedla na trh nový produkt, který nabízí efektivnější provoz ve vlhkých podmínkách, takže najde vynikající uplatnění v železniční dopravě na trzích, jako je Indie nebo Čína. Kromě toho se společnost SKF chystá zvýšit efektivitu ložisek Insocoat silnější vrstvou povlaku.

  „Díky silnějšímu povlaku budou mít ložiska vyšší ohmický odpor a impedanci,“ říká Baum.

  Veletrh Innotrans 2018 se koná na výstavišti v Berlíně ve dnech 18.–21. září. Na místě budou k dispozici odborníci z SKF, kteří budou v hale 22 na stánku 611–612 připraveni podrobněji vysvětlit dostupné technologie.

  Společnost SKF
        (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Tiskové informace: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 70 577 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové tržby za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů SEK a počet zaměstnanců činil 45 678. www.skf.com 
   
  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (7.1 MB)

SKF logo