Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Klasifikační osvědčení: SKF získává třetí osvědčení služeb údržby založené na stavu

 • Článek

  2018 říjen 17, 10:00 CET

  Provozovatelé lodí potřebují vědět, že jejich poskytovatel služeb údržby založené na stavu je ve své práci fundovaný – proto je třeba využívat služeb dodavatele s klasifikačním osvědčením

  Göteborg, Švédsko, 17. října 2018: Údržba založená na stavu (neboli CBM) je technika, při které se aktivně sleduje stav strojního zařízení a jeho součástí. Zatímco výrobní průmysl údržbu CBM již naplno využívá, v námořním sektoru je spíše stále v počátcích.

  Požadavky v námořním průmyslu jsou podobné těm z výrobního prostředí: zlepšení postupů údržby, zvýšení provozní doby a snížení nákladů. V minulosti některá technická omezení, jako omezený přístup k internetu a dodržování přísných pravidel a předpisů, bránila širšímu zavedení CBM v rámci námořního sektoru. To se však začíná měnit, neboť výrobci v tomto odvětví si uvědomují výhody režimu údržby, který odhalí závady ihned při jejich výskytu – díky čemuž je lze napravit dříve, než přerostou ve větší problém.

  Provozovatelé si musí být jisti, že byl jejich CBM systém správně nainstalován, pracuje s minimální potřebou zásahů a splňuje veškeré místní i globální předpisy. A toho lze právě dosáhnout tím, že systém nainstaluje a provozuje dodavatel s klasifikačním osvědčením.

  Klasifikační osvědčení
  Mezinárodní klasifikační společnosti jako DNV GL, Lloyd’s Register a ABS zajišťují, že lodě a námořní stavby splňují určitou úroveň kvality a spolehlivosti. Kontrolují a osvědčují konstrukční provedení, materiály a součásti nově postavených plavidel a provádí pravidelné kontroly lodí v provozu, aby ověřili dodržování náležitých norem – je-li vše v pořádku, provozovatel obdrží klasifikační osvědčení s platností obvykle pět let.

  Jelikož stále více provozovatelů lodí začíná zavádět CBM strategie, klasifikační společnosti zavedly pravidla a předpisy umožňující certifikaci použití CBM systémů na lodích. Jedním faktorem pro osvědčení je zajistit, aby palubní monitorovací systémy dodávaly přesné údaje. Pokud by systémy neposkytovaly správná data, posádka by mohla učinit nesprávné závěry, což by mohlo negativně ovlivnit spolehlivost lodi. Z tohoto důvodu musí dodavatelé služeb prokázat svoji schopnost splnit určené přísné standardy předtím, než mohou začít pracovat se schválenými plavidly.

  Dodavatelé CBM systémů mohou prohlašovat, že jejich systémy jsou vhodné pro použití v námořním odvětví. To může být teoreticky pravda – avšak musí nejprve získat klasifikační osvědčení. Například bez klasifikačního osvědčení DNV GL nemůže být CBM systém použit pro loď s osvědčením DNV GL.

  Společnost SKF kupříkladu získala klasifikační osvědčení svých CBM služeb od organizace DNV GL. Jedná se o třetí klasifikační osvědčení společnosti SKF v oblasti CBM, doplňující další dvě akreditace od společností Lloyd’s Register a ABS.

  Standardy kvality
  Aby dodavatel služeb získal klasifikační osvědčení, musí nejprve prokázat schopnost provádět své služby dle konzistentně vysokých standardů kvality. Klasifikační společnosti ověří, že jsou CBM systémy správně nainstalovány, že poskytují dostatečné množství údajů pro vytvoření přesného obrazu o stavu a že jsou data analyzována kvalifikovaným a zkušeným personálem.

  Te je zásadní faktor: CBM není jen o technickém zařízení a sběru dat – údaje také vyžadují správnou interpretaci. Tu stále častěji provádí na dálku odborníci, kteří přesně vědí, jak data analyzovat, a na základě svých zjištění poskytují doporučení.

  Klasifikační společnosti také vyžadují, aby dodavatelé používali programy neustálého zdokonalování, včetně školení. Pokud všechny tyto požadavky splňují, získají osvědčení, které platí zpravidla tři roky.

  Výhody systémů údržby podle stavu
  Stavitel lodí, stejně jako jiní výrobci, jsou pod neustálým tlakem zachování nízkých nákladů, zatímco majitelé lodí požadují co nejnižší provozní náklady. Aby zajistili větší ziskovost, musí minimalizovat náklady – například snížením počtu členů posádky. Přestože se CBM může zdát jako drahý luxus, jeho zavedení může v praxi snížit náklady – například omezením počtu palubního personálu, snížením spotřeby pohonných hmot nebo omezením velkých oprav a souvisejících prostojů.

  Mezi první zákazníky patří plavidla s nejvyšší hodnotou a plavidla používaná v ropném a plynárenském odvětví. Lodě využívané v těžařském průmyslu zpravidla podstupují údržbu v suchém doku každého dva a půl roku, kdy probíhá generální oprava lodních strojů. Zajištěním neustálého dohledu nad veškerým palubním zařízením mohou automatizované CBM systémy oddálit nutnost těchto velkých oprav, což znamená, že loď během své životnosti projde menším množstvím velkých údržbových prací. Plánované opravy lze také provádět s větší jistotou.

  Společnost SKF dodává CBM systémy do námořního odvětví již téměř 10 let a má rozsáhlé znalosti optimálních podmínek použití všech příslušných lodních komponent, zejména ložisek. 

  Kromě údržby začínají CBM systémy sledovat také výkonnostní parametry, neboť vlastníci lodí potřebují sbírat celou řadu údajů jako spotřebu paliva či úrovně emisí. Účinným způsobem, jak toho dosáhnout, je použít systémy jako SKF BlueMon – systém environmentálního monitoringu zaznamenávající veškeré údaje na jednom místě. Propojením s údaji o poloze GPS tento systém napomáhá zajistit splnění příslušných předpisů: Pokud loď například vplouvá do oblasti s vyššími emisními normami, na můstek lze poslat upozornění, aby se překontrolovala úroveň emisí. Tento druh systému, který efektivně a automaticky vyplňuje lodní deník, bude v budoucnu pravděpodobně stále běžnější.

  Posilování důvěry
  Klasifikační osvědčení také vytvářejí důvěru mezi přepravními společnostmi, provozovateli a dodavateli. Pokud provozovatel lodi spolupracuje řekněme s dodavatelem s osvědčením DNV GL, ví, že organizace DNV GL vše podrobně zkontrolovala a ověřila, a že se tedy může na údaje ze systémů sledování stavu spolehnout.

  U některých aplikací může zavedení těchto systémů prodloužit standardní inspekční intervaly až na pět let – někdy rovněž spolu s intervaly pravidelné údržby doporučenými výrobcem. Někdy mohou být další požadavky: Poskytovatelé služeb do plynárenského a ropného průmyslu například mohou potřebovat získat klasifikační osvědčení, aby se mohli zapojit do soutěže o zakázku.

  Klasifikační osvědčení je přínosem nejen pro koncové uživatele jako stavitele a provozovatele lodí, ale i pro poskytovatele služeb samotné. Dodavatelé během procesu získají návod, jak vyhovět příslušným požadavkům – a výsledkem je, že často odhalí způsoby zlepšení svých postupů. V průběhu procesu tak ještě mohou zvýšit kvalitu svých služeb.

  V případě společnosti SKF bylo nedávné získání klasifikačního osvědčení DNV GL 18měsíčním procesem: jednalo se o zásadní časovou a kapitálovou investici, která nám však umožnila nabídnout naše CBM služby mnohem širší řadě zákazníků.


  Společnost SKF
        (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Tiskové informace: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové tržby za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů SEK a počet zaměstnanců činil 45 678. www.skf.com

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (1.2 MB)

SKF logo