Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jedeme s údržbou železničních vozidel do digitální stanice

 • Článek

  2019 květen 07, 08:00 CEST

  V oblasti železniční dopravy je čas rozhodujícím ekonomickým faktorem Nejnovější digitální inovace společnosti SKF prokázala svoji schopnost prodloužit intervaly údržby a zajistit co nejdelší provozuschopnost kolejových vozidel.

  V mnoha odvětvích se již dlouho využívá systém údržby dle stavu (condition-based maintenance, CBM), při kterém se měří parametry jako vibrace a teplota za účelem odhalení anomálií v jejich raném stádiu. Aspekt monitorování se běžně označuje jako sledování stavu.

  Historicky je principem údržby v železničním sektoru provádět servis vlaků na základě doby nebo nájezdu. I když byl tento přístup úspěšně používán dlouhá léta, nebere v potaz, zda součásti skutečně vyžadují výměnu. Kontroly lze provádět pouze v okamžiku, kdy vlaky nejsou v pohybu, a servisní úkony vyžadují dlouhodobější odstavení kolejových vozidel nebo přerušení provozu na trati.

  S ohledem na stárnutí vozového parku a zvyšující se nároky na provozuschopnost vlaků zůstávají jedním z největších problémů sektoru náklady na údržbu.

  Díky významným inovacím a dostupnosti technologií se údržba CBM využívá ve stále rostoucí míře. Digitalizace významně napomáhá při provádění údržby a může zákazníkům umožnit prodloužení intervalů údržby. To může znamenat přínos například pro provozuschopnost vlaků. Čím méně času stráví kolejová vozidla v servisu, tím více je lze využít pro přepravu pasažérů či nákladu – což je důležité v době, kdy sektor čelí narůstajícímu tlaku na poptávku. Rovněž to může pomoci snížit celkové náklady na životní cyklus a při managementu náhradních dílů díky poskytování včasného varování systémem bezmontážní diagnostiky před případnými riziky a možnými nehodami.

  Společnost SKF zkombinovala údržbu CBM se svými znalostmi v oblasti ložisek a dalších součástí, a vytvořila verzi své velmi úspěšné platformy Multilog IMx určené pro železniční sektor. Tato nejnovější inovace kombinuje monitorování stavu kolejových vozidel a železničních tratí v jediném snadno přizpůsobitelném řešení.

  Další krok v digitalizaci vlaků
  Multilog IMx-Rail je vícekanálový systém bezdemontážní diagnostiky online, který využívá nové součásti certifikované pro železnici. Tento další krok v digitalizaci vlaků umožňuje provozovatelům zavést údržbu založenou na stavu, která pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví, zvyšovat dostupnost, omezovat neplánované odstávky a prodlužovat servisní intervaly.

  Multilog IMx-Rail lze implementovat ve fázi výroby i v rámci modernizace. Poskytuje včasná varování na potenciální problémy s rotačními díly kolejových vozidel, jako jsou ložiska kol, převodovky a motory, a umožňuje sběr dat z řady dalších součástí. Systém rovněž dokáže vytvářet mapu stavu trati, přičemž závady jsou lokalizovány, identifikovány a zaznamenávány s bezkonkurenční přesností.

  Systém Multilog IMx-Rail lze dále integrovat s cloudovými službami SKF, které zajišťují ukládání a sdílení dat, a se službami vzdálené diagnostiky SKF. Jeho všestrannost v kombinaci s odborností SKF v oblasti monitorování rotačních součástí v nejrůznějších odvětvích umožňuje rychlou analýzu a stanovení priorit při plánování údržby kolejových vozidel.

  Prověřeno na trati
  Systém Multilog IMx-Rail již prokazuje své schopnosti v provozu. Typickým příkladem použití na standardním komerčním vlaku je montáž autonomního systému snímačů a elektroniky na jeden z podvozků vozidla. Systém při každodenním provozu měří a zaznamenává signály zrychlení a vibrací, následně tyto údaje zpracovává a veškerá data bezdrátově odesílá do vzdáleného sběrného místa, kde příchozí informace mohou spustit požadovanou akci.

  Specializovaný softwarový systém, rovněž poskytnutý společností SKF, poté s použitím důmyslných algoritmů provede analýzu dat ze snímačů, a dále také informací o poloze a provozním stavu vlaku. Softwarový systém zvaný „@ptitude Observer“ identifikuje, lokalizuje a přesně zaznamenává abnormality na železniční trati, které mohou způsobovat opotřebení nebo poškození kol vlaku, nepohodlí pasažérů či hluk v jednotlivých úsecích trati. Personál údržby pak může dané informace využít k zahájení podrobnější inspekce určeného úseku trati.

  Systém Multilog IMx-Rail pomáhá provozovatelům nejen vyhodnotit stav kol a kolejí, ale umožňuje rovněž identifikovat vibrace způsobené jinými problémy vlaku, jako jsou například závady ložisek. Tento přístup již používají provozovatelé po celém světě, neboť jim pomáhá předcházet poruchám a optimalizovat plány údržby kolejových vozidel.

  S růstem objemu železniční dopravy roste i význam digitalizace a řešení bezdemontážní diagnostiky, jako je Multilog IMx-Rail. Jejich implementace pomáhá zvyšovat efektivitu a provozuschopnost kolejových vozidel.

  Společnost SKF
       (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Vztahy s veřejností: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18;
  sabine.hergenroder@skf.com

  Cílem společnosti SKF je stát se jednoznačným lídrem v oboru ložisek. Společnost SKF nabízí řešení pro rotační hřídele, včetně ložisek, těsnění, mazání, sledování stavu a údržby. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2018 dosáhly 85 713 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 428. www.skf.com

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (973 KB)

SKF logo