Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Obchodní modely založené na poplatcích pro lepší budoucnost

 • Článek

  2019 září 17, 13:00 CET

  SKF vyzývá uživatele rotačních zařízení, aby přehodnotili způsob, jakým platí za ložiska a související položky.

  Göteborg, Švédsko, 17. září 2019: V tradičním modelu založeném na transakcích závisí zisk dodavatelů na počtu prodaných dílů, nikoli na zlepšení výkonu stroje. Existuje zásadní střet zájmů, protože delší životnost součástek znamená méně prodejů pro dodavatele. SKF nyní nabízí progresivní placenou službu Rotating Equipment Performance (REP), ve které SKF jako dodavatel i jeho zákazníci těží z maximalizace produktivity, spolehlivosti a efektivity strojů.

  Na základě smlouvy REP zákazník platí fixní měsíční nebo čtvrtletní poplatek v závislosti na plnění dohodnutých cílů SKF pro úroveň strojové výroby, provozuschopnosti nebo jiných kritérií KPI. Paušální poplatek zahrnuje poskytování ložisek, těsnění, mazání a sledování stavu. Odborné znalosti SKF v této specializované oblasti zajišťují ideální specifikaci a aplikaci všech prvků, což je důležité, protože 90 % průmyslových ložisek selhává z důvodu nesprávné specifikace, chybné instalace, mazání nebo používání.

  Služby REP lze použít jak pro zavedená, tak pro moderní zařízení, včetně dopravních pásů, čerpadel, drtičů, papírenských strojů, zařízení oceláren nebo celulózek či železničních podvozků, a to uvádíme jen několik příkladů. Před návrhem řešení odborníci SKF diskutují o potřebách strojů a provozu firmy. Důležité je, že REP pomáhá spojit oddělení údržby a výroby zákazníka se silným zaměřením na provozuschopnost a výkon. 

  Zlepšení výkonu prostřednictvím obchodních modelů založených na poplatcích bylo posíleno zavedením digitalizace. SKF může poskytnout levné, snadno použitelné monitorovací jednotky stavu a automatické, plně integrované mazací systémy. Ty jsou propojeny s cloudem SKF a s existujícím systémem řízení výroby zákazníka a mohou generovat užitečná data v reálném čase, což lze provádět dálkově.

  Použití hardwaru a softwaru po digitální zpracování na základní úrovni je snadné pro jakoukoli společnost a řešení jsou nastavitelná tak, aby vyhovovala provozům všech velikostí. Pokud podnikům chybí odborné analytické znalosti k využití generovaných dat, může SKF poskytnout potřebnou podporu na místě nebo na dálku. Všechny systémy jsou připojeny k Centrům SKF REP, kde odborníci z oblasti zpracování dat a aplikační inženýři monitorují v reálném čase 5 milionů ložisek.

  „Náš přístup založený na poplatcích za REP nejen snižuje náklady a zvyšuje ziskovost, ale také redukuje plýtvání v hodnotovém řetězci a snižuje dopady na životní prostředí,“ říká Alrik Danielson, prezident a generální ředitel SKF. „REP přispívá k cirkulární ekonomice repasováním nebo recyklací ložisek a filtrací a regenerací maziv. Rovněž snižuje spotřebu materiálu a energie, obecně díky delší životnosti komponentů a efektivnějšímu výkonu stroje. To je dobrá zpráva pro budoucnost podniků i naší planety.“


  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Kontakty pro další informace:
  Vztahy s veřejností: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Cílem společnosti SKF je stát se nezpochybnitelným lídrem v odvětví výroby ložisek. Společnost SKF nabízí řešení pro rotační hřídele, včetně ložisek, těsnění, mazání, sledování stavu a údržby. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a poskytuje kolem 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2018 dosáhly 85 713 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 428. www.skf.com


  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (883 KB)

SKF logo