Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Organizační změna v SKF CZ, a.s.

2019 říjen 01, 08:00 CET

Česká republika, ve které působí společnost SKF CZ, a.s., se nyní stává jednou z klíčových zemí oblasti SKF One East Europe, jež byla Skupinou SKF vytvořena v tomto roce. Tato nová organizace struktury SKF zabezpečuje, že výhody, které SKF přináší zákazníkům v rámci životního cyklu výrobků a výrobních zařízení, budou nyní poskytovány zákazníkům v celé oblasti East Europe efektivněji a přes zjednodušenou organizační strukturu. 

Řízením oblasti One East Europe je pověřena paní Nadine Korell, která ode dne 30. 9. 2019 přebírá odpovědnost za uvedenou oblast, včetně společnosti SKF CZ, a.s. 

Pan David Poláček opustil vedení a představenstvo společnosti SKF CZ, a.s.

SKF logo