Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Obchodní model

Fotografie ERC

Již od svého založení se společnost SKF zaměřuje na rozvoj v oblastech technologií, zkušeností z průmyslových odvětví a celosvětové působnosti. Jednoduše řečeno, kombinace těchto tří oblastí je významným zdrojem znalostí, který nám dává jedinečné možnosti.


Chcete-li poznat některé příklady, jak inženýři z SKF využívají tyto možnosti k vytváření specializovaných aplikačních řešení, navštivte stránku Co říkají inženýři.

Kombinace tří oblastí znalostí

  • Technologie
    Pět technických platforem SKF
    Pět technických platforem SKF představují ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, mechatronika, služby a mazací systémy. Týmy specialistů všech SKF platforem pracují v úzké návaznosti s průmyslovými a obchodními organizacemi. Jejich cílem je poskytnout pokročilá integrovaná řešení, která splňují potřeby zákazníků, ať už jde o vývoj nových produktů, zlepšování efektivity výroby, zvýšení ziskovosti a snížení dopadu na životní prostředí.

    Jděte na Výzkum a vývoj na základní kompetence pohánějící SKF inovace.
  • Zákazníci
  • Geografie
SKF logo