Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Severní Amerika

Každý rok věnují organizační jednotky SKF peněžní prostředky, věcné dary a hodiny dobrovolné práce místním komunitám. Peněžní prostředky a dary jsou poskytovány buď přímo institucím, jako např. školám, sirotčincům, domovům důchodců či nemocnicím, nebo neziskovým dobročinným organizacím.

Mnoho našich organizačních jednotek, především v USA, navázalo partnerské vztahy s místními charitativními organizacemi a shromažďuje finanční prostředky nebo sbírá potřeby pro sociálně znevýhodněné osoby, zatímco jiné organizační jednotky pořádají pro tyto komunity akce ve svých vlastních prostorách.

Severní Amerika

SKF logo