Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Jižní Amerika

Jižní Amerika je oblastí s rychle se rozvíjející ekonomikou. Přesto mnoho zemí v této oblasti nemá vybudován dostatečně silný sociální systém na podporu chudých nebo sociálně znevýhodněných komunit a dětí, z nichž mnohé pocházejí z menšin nebo žijí v odlehlých oblastech.

Přes relativně malý rozsah aktivit v oblasti působí mnozí zaměstnanci místních organizačních jednotek SKF proaktivně, oslovují komunitu, která potřebuje pomoc a spolupracují jako týmy při hledání dalších možností asistence a podpory.

Jižní Amerika

SKF logo