Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF del Peru a Tierra de Niños

SKF již několik let spolupracuje s organizací Tierra de Niños na podporu vesnic z oblasti Anchonga.

Všechno začalo rekonstrukcí školní třídy v obci Huarirumi v oblasti Anchonga. Obec leží vysoko v Andách, asi 15 hodin jízdy z Limy, a jde o místo s vysokým výskytem chudoby a negramotnosti.

„Vesnice byla postižena zemětřesením v roce 2007 a bývalá budova školy se zřítila. Poskytli jsme jim prostředky, aby si mohli postavit novou," prohlásila vedoucí programu Lorena Perez.

Vesnice, v níž byla vybudována škola, se nachází vysoko v Andách – v nadmořské výšce 3300 m. Většina obyvatel této oblasti se živí zemědělstvím a chovem ovcí.

V roce 2013 přicestovali zástupci SKF do školy a zúčastnili se slavnostního otevření druhé třídy sponzorované organizací a zaměstnanci SKF.

První učebna byla slavnostně otevřena již v roce 2009 a krátce poté byly zahájeny přípravy na vybudování druhé třídy.

Finanční prostředky byly poskytnuty z prodeje celosvětového kalendáře SKF a v roce 2012 bylo rozhodnuto o podpoře další třídy, aby bylo zajištěno základní vzdělávání větší části populace v odlehlé venkovské oblasti.

Pro výstavbu budovy byla opět zvolena organizace Tierra de Niños. Vzdělání se zde dostává více než 200 dětem.
Emancipace žen z Villa Libertad v Limě
Současně SKF del Peru poskytla finanční prostředky na vytvoření textilní dílny v rozvíjející se obci Villa Libertad v Limě. Dílna se snaží emancipovat ženy z obce tím, že jim poskytuje odbornou přípravu a vytváří pracovní místa, které jim pomohou podporovat jejich rodiny.

Před cestou do Anchonga společnost SKF objednala 200 přikrývek z textilní dílny, které byly předány na zahajovacím ceremoniálu ve vzdálené obci. Ceremoniálu se zúčastnily místní správní orgány, rodiny a více než 150 dětí, které přivítaly zástupce všech institucí.
První třída
Nová budova, jejíž výstavbu podporovala a financovala společnost SKF, byla dokončena a slavnostně otevřena v březnu 2009. Je určena pro 32 dětí a její konstrukce je odolná proti zemětřesení. Na výstavbě školy se podíleli rodiče a další místní obyvatelé a na provádění prací dohlíželi technici, aby byla zaručena bezpečnost konstrukce.

Kromě přímé finanční podpory výstavby prodávali pracovníci SKF kalendáře ostatním zaměstnancům společnosti a za získané peníze nakoupili psací potřeby a papír pro děti. Společnost SKF Peru rovněž zakoupila některé školní potřeby.

Další pozitivní výsledek projektu představovalo zvýšení počtu děvčat, která začala školu navštěvovat.
Další informace: Základní informace
Anchonga
Anchonga je jednou z nejchudších oblastí Peru. Má přibližně 1800 obyvatel, kteří žijí na venkově. Rodiny získávají obživu pěstováním plodin a chovem zvířat. V oblasti s nerovnoměrným rozdělením srážek představuje přístup k vodě hlavní problém místních obyvatel. Mnozí, především děti, trpí špatnou výživou, ze které se může vyvinout podvýživa. Děti musí často pomáhat svým rodinám a pracovat na farmách již ve velmi útlém věku. Jen velmi málo z nich dosáhne vyššího vzdělání než základního.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (TDN) je nevládní organizace, jejímž cílem je podporovat a posilovat nezávislost a sociální postavení dětí a mládeže v extrémně chudých oblastech Peru. Organizace je zaměřena na projekty v oblasti vzdělání, zdraví, řízení a občanských práv.


Jižní Amerika

SKF logo