Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Komunitní centrum péče o děti Legae

Centrum péče o děti trpící HIV/AIDS

Ve spolupráci s presbyteriánskou církví sv. Ondřeje a sv. Marka založila společnost SKF Jižní Afrika komunitní centrum péče o děti s HIV/AIDS a děti v nouzi Legae v Daveytonu, East Rand.

V roce 2013 proběhly v centru péče o děti 7. oslavy ukončení školní docházky a konce školního roku.


Středisko Legae (v překladu Domov) bylo oficiálně otevřeno 31. března 2007 současně se slavnostním sázením stromů, které společnost SKF uspořádala u příležitosti svého 100. výročí. Legae se skládá z mateřské školy, centra péče až pro 50 dětí a školní družiny pro 20 dětí do věku 13 let.

Děti dostávají dvě jídla denně, svačiny a příležitostně balíčky s jídlem, které mohou odnést domů svým rodinám. Dětem a jejich rodinám je rovněž poskytována základní zdravotní péče ve spolupráci s místními zdravotníky, vzdělávání v oblasti prevence HIV a získávání odolnosti.

Děti navštěvující školní družinu dostávají oběd a je jim k dispozici pomoc se školními úkoly. Součástí programu jsou rovněž pravidelné umělecké kroužky vedené učiteli a dobrovolníky, hodiny hudby pořádané hudebníky z komunity a výuka počítačových dovedností.

Společnost SKF Jižní Afrika přispívá finančně na platy učitelů, denní stravu dětí, léky a další výdaje. Církev sv. Ondřeje zajišťuje vedení, školení, dobrovolníky pro práci v novém centru a určitou finanční podporu.

Další informace: Vize Legae

Vizí Legae je rozšířit služby poskytované dětem od útlého věku až do 18 let, a tedy pozitivně ovlivňovat život chudých dětí z Daveytonu v průběhu jejich celého dětství.

Doufají, že brzy otevřou v blízkosti centrum pro středoškoláky, v němž budou ubytovány děti z Legae, které ukončí základní školní docházku. Chtějí jim nadále pomáhat s domácími úkoly, organizovat pro ně diskusní skupiny, počítačové školení, trénink košíkové, nohejbalu a kopané. Legae věří, že v budoucnu bude moci zajišťovat poradenství pro mladistvé matky i děti, které jsou vystaveny tlaku ze strany svých vrstevníků a ohroženy drogami, alkoholismem a kriminalitou, a dále poradenství v oblasti prevence HIV. 


Navštivte stránku střediska Legae na Facebooku.

SKF logo