Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Středisko péče sv. Františka

Společnost SKF Jižní Afrika „adoptovala“ mateřskou školu sv. Františka

Když jihoafrická vláda zkrátila dotace zařízením pro nemocné HIV/AIDS v celé zemi, středisko sv. Františka se ocitlo v neobyčejně svízelné situaci, protože přišlo o cca 80 000 randů měsíčně.


Společnost SKF ukázala, že jí není tato situace lhostejná. Rozhodla se podpořit činnost centra, které zajišťuje péči o infikované virem HIV, a „adoptovala“ mateřskou školu střediska péče sv. Františka.


Mateřská škola se stará přibližně o 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Řada z nich je opuštěných nebo osiřelých v důsledku pandemie HIV/AIDS. O děti pečuje profesionální tým zdravotníků, učitelů a sociálních pracovníků, který se jim snaží zajistit podmínky pro kvalitní život a osobní rozvoj.


Dětem se dostává nejen péče, ale mají rovněž možnost se vzdělávat, aby mohly být přijaty do základní školy.


Další informace: Z historie střediska

Středisko péče sv. Františka založil františkánský kněz, otec Stan Brennan OFM v roce 1992. V osmdesátých letech byl při návštěvách domovů a nemocnic hluboce dojat tím, jak jsou zanedbáváni a vylučováni ze společnosti lidé, kteří trpěli nebo byli nakaženi HIV/AIDS. Mnozí z nich byli opuštěni svými rodinami i přáteli a umírali v chudobě a osamění. Středisko sv. Františka se těmto lidem stalo útočištěm, kde nacházeli lásku, přijetí a soucit.


Kromě Rainbow Cottage a mateřské školy poskytuje středisko péče sv. Františka místo až 48 dospělým nemocným HIV/AIDS v konečném stadiu nemoci. Pacientům se zde dostává profesionální péče v příjemném prostředí s ohledem na jejich fyzické, duchovní, emoční a sociální potřeby.


Středisko sv. Františka otevřelo 1. září 2004 antiretrovirální kliniku, která zdarma poskytuje poradenství, testy a ošetření všem členům komunity. Tým tvořený lékařem, profesionálními sestrami a poradci pečuje o pacienty a jejich fyzické, emoční a duchovní potřeby. Dosud navštívilo kliniku víc než 2 500 pacientů, kteří požádali o radu nebo provedení testu. Více než 650 z nich zahájilo antiretrovirální terapii s velmi slibnými výsledky. Antiretrovirální léky jsou poskytovány zdarma z darů americké nadace PEPFAR (Presidents Emergency Plan for Aids Relief).

SKF logo