Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF podporuje společnost Emerging Cooking Solutions v Zambii

Rozvíjející se trhy přinášejí nové výzvy, které vedou k obchodním příležitostem

Afrika je rozlehlý kontinent, který obývá přibližně 1 miliarda lidí. Tento počet podle očekávání vzroste do konce století na 4 miliardy. To s sebou nese obrovský tlak na přírodní zdroje, ale také vytváří významné příležitosti pro efektivní inovace.


Zambie – stejně jako mnoho jiných zemí v subsaharské Africe – čelí velkým problémům s odlesňováním. Jedním z těchto problémů je používání dřevěného uhlí pro vaření. Dřevěné uhlí je jako palivo velmi neúčinné – z hlediska výroby i používání. Je rovněž nebezpečné.


Spalování dřevěného uhlí a jeho jedovaté zplodiny každoročně způsobují úmrtí milionů lidí po celém světě a mají devastující vliv na životní prostředí. Švédsko-zambijská společnost Emerging Cooking Solutions nalezla účinné řešení tohoto problému: moderní typ vařiče využívajícího pelety z biomasy. 


Problém: nebezpečné a neúčinné vaření způsobuje odlesňování, zdravotní rizika a je časově náročné…

Biomasa z pilin produkovaných dřevozpracujícím průmyslem v provincii Copperbelt...
...a lis na pelety...

...představují řešení problému a základ podnikání společnosti Emerging Cooking Solutions.


Moderní vařič, který šetří přírodní zdroje i čas, je čistší a bezpečnější při vaření.

SKF v Zambii dotuje vařiče pro své zaměstnance


„SKF byla jednou z prvních společností v Zambii, která umožnila svým zaměstnancům koupit si vlastní vařiče formou srážek z platu rozdělených do tří měsíců. Tento systém financování nyní používáme stále více a velmi se osvědčil,“ říká Mattias ze společnosti Emergin Cooking Solutions.


SKF poskytuje řešení a znalosti
V případě společnosti Emerging Cooking Solutions spočíval jeden z hlavních problémů v tom, jak zajistit lisování biomasy do pelet. SKF zajistila společnosti Emerging Cooking Solutions díly, technické znalosti a dílnu pro údržbu strojů.

„Zjistili jsme, že někdy je pro úspěch nejpotřebnější správná podpora. Kromě pomoci při financování vařičů, kterou společnost SKF nabídla svým zaměstnancům, byla pro nás nejdůležitější její podpora v oblasti aplikačních znalostí, kterou nám poskytla přímo na místě. Společnost SKF nám umožnila udržovat vlastní stroje, které pro naše podnikání mají zásadní význam,“ uvedl dále Mattias ze společnosti Emerging Cooking Solutions.Společnost Emerging Cooking Solutions


Vizí společnosti Emerging Cooking Solutions je nahradit miliony tun dřevěného uhlí používaného v Africe pro vaření přibližně polovičním množstvím pelet z biomasy, které jsou navíc podstatně levnější. Potenciální trh pro pelety a biomasu (zejména ze zemědělské výroby) je velmi rozsáhlý. Objem trhu s dřevěným uhlím v mnoha zemích dosahuje stovek milionů dolarů. Očekáváme proto, že potenciální trh pro pelety se pohybuje v podobných číslech.

Další informace o společnosti Emerging Cooking Solutions naleznete zde.

Navštivte také stránky kampaně givecooking.com

SKF logo