Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Les SKF

Projekt zalesňovací stanice v severovýchodní Číně

Společnost SKF podepsala rámcovou smlouvu s Čínskou státní správou lesů (SFA) při příležitosti 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Švédskem a Čínou (v květnu 2010).

Tím byl zahájen pětiletý projekt zalesňovací stanice společnosti SKF. Čína chce do roku 2050 rozšířit zalesněnou plochu na více než 26 %. Společnost SKF realizovala ve spolupráci s SFA projekt ve Fuxin County v provincii Liaoning, která se nachází v severovýchodní části Číny. Projekt byl zahájen v oblasti tvořené holými kopci v bezprostřední blízkosti pouště Horqin, značně poškozené četnými písečnými bouřemi.
Společnost SKF je přesvědčena, že projekt významným způsobem přispěje k místnímu rozvoji ze sociálního hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí. Cílem projektu je zajistit stabilní zaměstnání pro místní obyvatele, kteří musí v současnosti vyjít s existenčním minimem.

Jakmile stromy vyrostou, budou bránit erozi půdy způsobené písečnými bouřemi nebo dešti. Osázená plocha bude mít významnou úlohu při zadržování vody a poslouží jako úkryt pro místní flóru a faunu.

Stejně důležitá je i skutečnost, že projekt nabízí možnost výměny znalostí a zkušeností mezi švédskými a čínskými odborníky na lesnictví.

Další informace: Informace o průběhu
V době výsadby vytvoří projekt cca. 50 pracovních míst pro obyvatele dvou blízkých vesnic. Tím přispěje nejen ke zvýšení jejich příjmu, ale také jim umožní získat znalosti v oblasti moderní a udržitelné správy lesa.

Společná kontrolní zpráva uvádí, že projekty uskutečněné v letech 2010 až 2011 byly úspěšné a vysazená vegetace je v dobrém stavu.

V letech 2010 až 2013 byly na ploše 676 hektarů vysazeny 3 miliony sazenic, z nichž se ujalo více než 94 %.

V roce 2013 byla zahájena druhá fáze projektu v okrese Xiuyan v provincii Liaoning, kde dezertifikace dosáhla závažného stupně a došlo k výraznému poklesu biodiverzity.


Na ploše 180 hektarů bylo vysazeno 1 444 000 sazenic červené borovice a modřínu s cílem zlepšit kvalitu a ekologickou funkci lesa, zabránit dezertifikaci půdy a chránit vodní zdroje pro místní komunitu. 


Plán na rok 2014 zahrnuje osázení dalších 260 hektarů v okrese Yiuyan.SKF logo