Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Asie a Tichomoří

Stejně jako jiné nadnárodní společnosti rozšiřuje i SKF své aktivity v Asii. V souladu s iniciativou komunitní péče mnoho organizačních jednotek SKF aktivně přispívá ke zvyšování kvality života a rozvoji místních komunit: od sponzorování škol a sportovních aktivit až po poskytování pomoci v mimořádných situacích.

Některé příklady jsou uvedeny dále:

Čína

Indie

SKF logo