Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF Bengalúru – péče o individuální schopnosti každého jedince

Projekt „Tech-Vision“ je společnou aktivitou SKF India Ltd a Samarthanam Trust ve snaze zlepšit individuální schopnosti znevýhodněných lidí a vybavit je správnými nástroji, které jim umožní vnímat svět s důvěrou.

To, že neumíte číst, ještě neznamená, že nemůžete vyprávět příběhy. Toto heslo stálo u zrodu spolupráce mezi SKF a Samarthanam Trust. Nezáleží na tom, jaké problémy nebo postižení jedinec má, dokážeme si vždy poradit. Jde o schopnosti – to, co ve skutečnosti děláte je tím, co určuje jedince.

Podpora společnosti SKF umožňuje pořádat interaktivní workshopy pro tělesně postižené z komunit. Pomáhají jim bez obav komunikovat, obohacovat jejich osobnosti a vnést světlo a zábavu do jejich životů.

Dobrovolnictví zaměstnanců SKF

Společnost SKF Bengalúru od roku 2009 sponzorovala přes 100 studentů ve věku od 15 do 52 let v kurzech mluvené angličtiny a práce s aplikací MS Excel, které byly vedeny dobrovolníky a externími lektory.

Zaměstnanci SKF se připojili jako spolupořadatelé pravidelných seminářů zaměřených na výměnu znalostí a prohlubování individuálních schopností jednotlivých účastníků. SKF rovněž umožňuje vyzkoušet studentům vlastní schopnosti v situačních scénkách za účelem osobního rozvoje. Největším přínosem je příprava na „zaměstnání nové doby“, při kterých se často využívají počítače a telefony.

Po úspěšném absolvování kurzů mnoho účastníků získalo práci v call centrech, obchodech s textilem, na recepcích nebo jako učitelé ve veřejných školách.

O organizaci Samarthanam Trust

Organizace Samarthanam Trust pro osoby se specifickým postižením byla založena v roce 1997 třemi zrakově postiženými za účelem pomoci ostatním chopit se životních příležitostí, za které sami museli usilovně bojovat.

Dnes Samarthanam Trust podporuje nejen tělesně postižené, ale i děti z sociálně slabších komunit. Mezi některé aktivity organizace v současné době patří:
  • Bezplatné ubytování a zázemí přibližně pro dvě stě dětí.
  • „Computer Cell“ – výuka speciálního počítačového softwaru pro zrakově postižené děti za účelem získávání informací.
  • Střední škola s ubytováním zdarma – v současné době s kapacitou přibližně 100 studentů
  • Sport a volný čas – studenti z organizace Samarthanam jsou vášnivými hráči šachu i kriketu. Kriketový tým zrakově postižených se zúčastnil soutěží v Anglii a Pákistánu.
  • Umění a kultura
  • Program recyklace odpadů – přispívá ke zmírnění rostoucích globálních problémů s životním prostředím.
  • Program poledního jídla – zajišťuje stravování pro děti v 52 městských a předměstských školách Bengalúru.

SKF logo